11 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
B
eknik değişiklik yaptırılması
C
racın yaralanmalı kazaya karışması
D
urdaya ayrılması
Soru 2
    ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Virajlarda savrulmayı
B
Aracın yol üzerinde kaymasını
C
Direksiyon hâkimiyetini
D
Trafik kazası riskini
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yara yerinin değerlendirilmesi
Soru 4
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Vücut ısısının düşürülmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 5
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 6
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II ve III
B
II, III ve IV
C
I ve II
D
Hepsi
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Rotlara hareket vermek
B
Şafta hareket vermek
C
Pistonlara yataklık yapmak
D
Vites dişlilerine yataklık yapmak
Soru 8
    Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Solunumu düzensiz olan
C
Solunum sayısı azalan
D
Kalbi düzensiz çalışan
Soru 9
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
I ve II.
D
I, II, III ve IV.
Soru 10
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
B
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
C
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
D
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
B
Uygun vitesle seyredilmesi
C
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
D
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
Soru 12
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor ısınır, yanar.
B
Motor çok soğur.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 13
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başkasına devir etme şartı
B
Trafikten men
C
Hurdaya ayırma
D
Sürücüsüne ağır hapis
Soru 14
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 15
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
B
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
C
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
D
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 17
    Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Emme susturucusu
Soru 18
    Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
B
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C
Termostat çıkartılmalı
D
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
Soru 19
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
B
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
C
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
D
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru 20
    Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
B
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
C
Arka arkaya marş yapılır.
D
Depoya benzin ilave edilir.
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
B
Kasko sigortası yaptırmak
C
Motor tamirciliği eğitimi almak
D
Yeni bir iş kurmak
Soru 22
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Kesik yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Delici yaralar
Soru 23
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
B
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
C
Motor yüksek devirde kullanılır.
D
Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
Soru 24
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 25
  I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 26
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
B
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
C
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
D
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
Soru 27
    Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
C
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
B
Özel plaka olmalı
C
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
D
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
B
Göz bebeklerinin küçülmesi
C
Göğüs hareketlerinin kaybolması
D
Dudakların morarması
Soru 30
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
B
akıt tüketimini azaltmak
C
racın dönüşlerini sağlamak
D
künün şarj olmasını sağlamak
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 32
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Burun kanaması olan
B
Bulantı ve kusması olan
C
Boyun omurunda zedelenme olan
D
Solunum yolu tıkalı olan
Soru 33
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Hızı fazla olan, diğerine
B
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C
Kamyon, minibüse
D
Minibüs, kamyona
Soru 34
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Araçları trafikten men edilir.
B
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
C
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
D
Para cezası verilir.
Soru 35
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Yavaş ve güçlü nabız
B
Aşırı susuzluk hissi
C
Nemli ve soğuk deri
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 36
    Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A
Yağ kaçağı
B
Elektrolit kaçağı
C
Asit kaçağı
D
Antifriz kaçağı
Soru 37
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
D
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
11 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
11 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
11 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
11 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Mayıs 2020

11 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık