13 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
İl Belediye Başkanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 2
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 3
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
B
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
C
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
D
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
Soru 4
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Kamyon, otomobile
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Otomobil, kamyona
Soru 5
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Erişme
B
Taşıma
C
Ulaşım
D
Trafik
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Kasko poliçesi
B
Periyodik bakım kartı
C
Yağ değişim kartı
D
Araç tescil belgesi
Soru 7
    Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha iyi yağlama yapar.
B
Marş dişlisi zarar görür.
C
Motor daha yavaş döner.
D
Motor daha hızlı döner.
Soru 8
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
ark yeri
B
araj
C
urak
D
topark
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
B
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
C
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
D
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Vücudun kasılması
B
Çenenin kasılması
C
Dilin geriye kaçması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 11
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Psikolojik etki
B
Saygı
C
Öfke
D
Diğergamlık
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A
Fazla yolcu almak
B
Karşı şeridi ihlal etmek
C
Aşırı yük yüklemek
D
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Kansızlık
B
Baş dönmesi
C
Düzensiz nabız atışı
D
Bilinç kaybı
Soru 14
    Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A
Yaralıların sayısı ve durumlarının
B
Yaralıların kimliklerinin
C
Kaza zamanının
D
Açık ve net adresin
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
B
Görev hali dışında kullanılmaması
C
Can ve mal güvenliğinin korunması
D
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 16
    Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A
Fren balatalarına
B
Volana
C
Marş motoruna
D
Vites kutusuna
Soru 17
    Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
130
B
110
C
100
D
120
Soru 18
    Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Toplardamar kanaması
C
Kılcal damar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 19
  • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Uykuya eğilim
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Koma hâli
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
azaya karışma olasılığının azalması
B
ural ihlallerinin azalması
C
ikkatin dağılması
D
ireksiyon hâkimiyetinin artması
Soru 21
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın yan tarafına eğik olmasına
B
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
C
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
D
Aracın düz zeminde olmasına
Soru 22
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
B
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
C
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
D
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
Soru 23
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 24
    Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Lâstikler aşınır.
B
Debriyaj (kavrama) balatası aşınır.
C
Araç daha hızlı gider.
D
Vites kutusu (şanzıman) aşınır.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
B
Yakıt borularının uzun olması
C
Bujilerin yeni olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Kırmızı ışık yanarken beklemek
B
Yolcu indirirken beklemek
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 27
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
Soru 28
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
5
B
20
C
50
D
30
Soru 29
    ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
B
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
C
Kalkışta patinajı önler.
D
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Soru 30
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Kamyon, minibüse
B
Minibüs, kamyona
C
Hızı fazla olan, diğerine
D
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
Soru 31
    Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Trafik kazası riskini
B
Sürüş konforunu
C
Aracın yol üzerinde tutunmasını
D
Direksiyon hâkimiyetini
Soru 32
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 33
    Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 34
    Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Yağlama sistemi
B
Şarj sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 35
    Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A
Diferansiyel ayarının
B
Fren ayarının
C
Vites kutusu ayarının
D
Supap ayarının
Soru 36
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Marş kablosunu
B
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
C
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
D
Şarj kablosunu
Soru 37
    Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Günde bir
B
Haftada bir
C
Altı ayda bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Ağustos 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Ağustos 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Ağustos 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları
13 Ağustos 2022 ehliyet sinavi sorulari
13 Ağustos 2022 ehliyet sinav sorulari
13 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları çöz
13 Ağustos 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Ağustos 2022

13 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık