14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
B
Zehirlenmeler
C
Kaburga çatlakları
D
Kafa yaralanmaları
Soru 2
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Şok
D
Koma
Soru 3
    Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A
İlk yardım tedbirlerini almakla
B
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
D
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
B
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
C
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru 5
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kalp masajında kullanmak
B
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
C
Etrafı temizlemek
D
Yaraları kapatmak ve sarmak
Soru 6
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Açık yaraya dikiş atmak
B
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
C
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
D
Kırıklarda atel kullanmak
Soru 7
    Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A
Sesli ilan
B
Gürültü
C
Duyuru
D
Konuşma
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D
Bir meslek sahibi olmak
Soru 9
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp krizi
B
Kalp masajı
C
Kalp spazmı
D
Göğüs ağrısı
Soru 10
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
B
5 dakikadan az beklemek
C
Yük yüklemek veya boşaltmak
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 11
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yüzüstü yatış pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Oturuş pozisyonu
Soru 12
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
G
B
M
C
E
D
A2
Soru 13
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
ürüş yeteneğinin artması
B
aza yapma riskinin azalması
C
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yağ filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 15
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
B
Ağır hapis cezası
C
Trafikten men cezası
D
Para ve ceza puanı
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
B
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
C
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 17
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
45
C
40
D
60
Soru 18
    Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?
A
Termostat
B
Yakıt filtresi
C
Endüksiyon bobini
D
Marş motoru
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
C
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n balatalarının yeni olması
B
riyajın kaçırması
C
n lambalarının yanmaması
D
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Otobüs
B
Kamyonet
C
Otomobil
D
Çekici
Soru 22
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 23
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 24
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası karayollarında
B
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Görev hâli dışında
Soru 25
    Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 26
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Solunum yolu tıkanması
B
Delici göğüs yaralanması
C
Bacak kemiği kırılması
D
Kalp durması
Soru 27
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Diğer şoförlere bağırmak
B
Kırmızı ışıkta geçmek
C
Derin nefes almak
D
Hız yapmak
Soru 28
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
B
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
Soru 29
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
B
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
C
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
D
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
Soru 30
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Dikkatli geçmelidir.
B
Hızlanmalıdır.
C
Yavaşlamalıdır.
D
Kalkışa hazırlanmalıdır.
Soru 31
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
B
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
C
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
D
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 33
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akünün boşalmasından
B
Hava filtresinin kirlenmesinden
C
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
D
Akünün tam şarjlı olmasından
Soru 34
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 35
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Millî Eğitim Bakanlığının
B
Maliye Bakanlığının
C
Sağlık Bakanlığının
D
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
Soru 36
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
B
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
C
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
D
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
Soru 37
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
B
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
C
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
D
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
14 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
14 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
14 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
14 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Ekim 2021

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık