14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Krank miline yataklık etmek
B
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
C
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
D
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n balatalarının yeni olması
B
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
C
riyajın kaçırması
D
n lambalarının yanmaması
Soru 3
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Hız yapmak
B
Derin nefes almak
C
Kırmızı ışıkta geçmek
D
Diğer şoförlere bağırmak
Soru 4
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Açık yaraya dikiş atmak
B
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
C
Kırıklarda atel kullanmak
D
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
Soru 5
    Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A
Sesli ilan
B
Konuşma
C
Duyuru
D
Gürültü
Soru 6
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
5 dakikadan az beklemek
C
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
D
Yük yüklemek veya boşaltmak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
B
Bir meslek sahibi olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
Soru 8
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 9
    Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
Öfke
Soru 10
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
ürüş yeteneğinin artması
B
aza yapma riskinin azalması
C
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Otobüs
B
Çekici
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 12
    Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?
A
Endüksiyon bobini
B
Termostat
C
Yakıt filtresi
D
Marş motoru
Soru 13
    Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A
İlk yardım tedbirlerini almakla
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
C
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
D
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
Soru 14
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Şok
C
Kansızlık
D
Koma
Soru 15
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 16
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
B
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
C
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
Soru 17
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
C
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
D
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 19
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesinden
B
Akünün boşalmasından
C
Akünün tam şarjlı olmasından
D
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
Soru 20
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
40
C
50
D
45
Soru 21
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Şehirler arası karayollarında
B
Görev hâli dışında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
B
Kaburga çatlakları
C
Kafa yaralanmaları
D
Zehirlenmeler
Soru 23
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlamalıdır.
B
Hızlanmalıdır.
C
Dikkatli geçmelidir.
D
Kalkışa hazırlanmalıdır.
Soru 24
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış pozisyonu
B
Yüzüstü yatış pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Oturuş pozisyonu
Soru 25
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp krizi
B
Kalp masajı
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp spazmı
Soru 26
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
B
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
C
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
D
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
D
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
B
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
Soru 29
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Maliye Bakanlığının
B
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
C
Millî Eğitim Bakanlığının
D
Sağlık Bakanlığının
Soru 30
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Yaraları kapatmak ve sarmak
B
Kalp masajında kullanmak
C
Etrafı temizlemek
D
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
Soru 31
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
E
B
M
C
A2
D
G
Soru 32
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Bacak kemiği kırılması
B
Kalp durması
C
Delici göğüs yaralanması
D
Solunum yolu tıkanması
Soru 33
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para ve ceza puanı
B
Ağır hapis cezası
C
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
D
Trafikten men cezası
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Ekran filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 35
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
B
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
C
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
D
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
Soru 36
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 37
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
C
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
14 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
14 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
14 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
14 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Ekim 2021

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık