17 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 2
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
100
C
90
D
70
Soru 3
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
an şekeri düştüğünde
B
anaması olduğunda
C
am tıkanma yaşadığında
D
albi durduğunda
Soru 4
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Altında
C
Üzerinde
D
Ortasında
Soru 5
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Kazazede
B
Adli tıp
C
İlk yardımcı
D
Trafik psikolojisi
Soru 6
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Sürüş kolaylaşır.
B
Direksiyon daha rahat döner.
C
Direksiyon kilitlenir.
D
Akü tam şarj olur.
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Doğru yapılmış far ayarı
B
Delinmiş egzoz susturucusu
C
Alaşımlı jant
D
Motor yağı kalitesi
Soru 8
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
B
Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
C
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
D
Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Kendini üstün görmek
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Burkulma
B
Kırık
C
Çıkık
D
İncinme
Soru 11
    Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
C
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D
Termostat çıkartılmalı
Soru 12
  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - III - I
B
II - II - I
C
I - I - III
D
II - I - II
Soru 13
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru 14
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Toplu taşıma araçları
B
Tarım araçları
C
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
D
Gümrük muhafaza araçları
Soru 16
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Bağırsak
Soru 17
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Öksürmek
C
Yutkunmak
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A
Reflektör
B
Yangın tüpü
C
Harita ve kroki
D
Yolcu ve yük
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
B
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 20
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Yaraları kapatmak ve sarmak
B
Etrafı temizlemek
C
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
D
Kalp masajında kullanmak
Soru 21
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
B
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
C
Dar bir kavisle dönmesi
D
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
A
Vantilatör kayışının çok gergin olması
B
Distribütör kapağının çatlak olması
C
Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması
D
Soğutma suyunda antifrizin olması
Soru 23
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Marş dişlisinin
B
Endüksiyon bobininin
C
Volan dişlisinin
D
Triger kayışının
Soru 24
    Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak
B
Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak
C
Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
D
Göz kamaşmasını önlemek
Soru 25
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Motorin-LPG
B
Benzin-LPG
C
Alkol-LPG
D
Gazyağı-LPG
Soru 26
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Şanzuman dişlileri
B
Su pompası
C
Alternatör diyotları
D
Diferansiyel dişlileri
Soru 27
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru 28
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
B
Hareket etmemesi sağlanmalı
C
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
D
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Polen filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 30
    Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
2
C
11
D
5
Soru 31
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
İdari para cezası verilir.
C
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 32
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B
15 dakika
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
10 dakika
Soru 33
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Motosiklet
B
Telikeli madde taşıyan taşıt
C
Otomobil
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 34
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Motorin
B
Asitli su
C
Antifriz
D
Benzin
Soru 35
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A
20
B
15
C
5
D
30
Soru 36
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Buji kıvılcımı ile
D
Kendi kendine
Soru 37
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
5 dakikadan az beklemek
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
Soru 38
    Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Yangın tüpü
B
Beyaz renkte taş
C
Üçgen reflektör
D
Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 39
    Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Benzin
B
Motorin
C
Hava
D
Karışım
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A
Taşıma sınırı altında yük taşımak
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
C
Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
D
Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Aralık 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Aralık 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Aralık 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Aralık 2020 ehliyet sınav soruları
17 Aralık 2020 ehliyet sinavi sorulari
17 Aralık 2020 ehliyet sinav sorulari
17 Aralık 2020 ehliyet sınav soruları çöz
17 Aralık 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Aralık 2020

17 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Aralık 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık