17 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Hız sınırlayıcı
B
Taşıma sınırı
C
Dingil ağırlığı
D
Gabari
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?
A
Kazazede nefes alabiliyor mu?
B
Kazazede nabız sayısı normal mi?
C
Kazazede kalp atımı normal mi?
D
Kazazede de kızarıklık var mı?
Soru 3
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Nezaket
B
Saygı
C
Feragat
D
Sevgi
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
B
Besin zehirlenmesi olanlar
C
Omurilik zedelenmesi olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 5
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Mali sorumluluk sigortasının
C
Servis bakımlarının
D
Kasko sigortasının
Soru 6
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
Soru 7
    Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A
Kamp taşıtı
B
Özel amaçlı taşıt
C
Minibüs
D
Otobüs
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Göstergeler sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 9
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Birinci derecede yanığı olan
B
Turnike uygulanan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Ayağında çıkık olan
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Ateşleme bobini
B
Kontak anahtarı
C
Distribütör
D
Buji
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
C
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
D
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Bagaj hacmini küçültür.
B
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
C
Motor performansını bir miktar düşürür.
D
Ek yapım maliyeti getirir.
Soru 13
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Kurallara uygun davranmaları
B
Araç kullanırken dikkatli olmaları
C
Hız sınırlarını aşmaları
D
Belirli aralıklarla mola vermeleri
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Kendi can güvenliğini riske atması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 15
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
B
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
C
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
D
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
Soru 16
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 17
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B
Vitesi boşa alarak seyretmesi
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Hız azaltmak için frene basması
Soru 18
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
B
Vücut sıcaklığının yükselmesi
C
Kandaki oksijen oranının düşmesi
D
Kanın kalbe gelme hızının artması
Soru 19
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Buhar makinesi
B
Dizel motor
C
Marş motoru
D
Benzinli motor
Soru 20
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
45
B
20
C
35
D
25
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Yağ filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 22
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
B
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 23
    Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Durma
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 24
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 25
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Kalbi düzensiz çalışanlara
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
C
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
D
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Soru 26
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motor çalışır halde farların yakılması
B
Aracın başında gözcü bulundurulması
C
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D
Trafik görevlisine haber verilmesi
Soru 27
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Su ve hava soğutmalı
B
Su ve yağ soğutmalı
C
Hava ve benzin soğutmalı
D
Yağ ve motorin soğutmalı
Soru 28
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
50
C
40
D
30
Soru 29
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Platin
C
Akü
D
Sigorta
Soru 30
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Girişimci
C
Trafik polisi
D
Sürücü
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
B
ilinç seviyesinde azalma
C
an basıncında yükselme
D
ızlı ve yüzeysel solunum
Soru 32
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın düz zeminde olmasına
B
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
C
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
D
Aracın yan tarafına eğik olmasına
Soru 33
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Turnike uygulanır.r
B
Hareketsiz kalması sağlanır.
C
Sürekli buzla ovulur.
D
Kuvvetli masaj yapılır.
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Bilincin açık olması
C
Aşırı hareketlilik
D
Kalp atımının olmaması
Soru 35
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 36
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
B
Etkili şekilde korna çalmalı
C
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
D
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Soru 37
    Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?
A
Motor ile vites kutusu arasında
B
Krank mili ile volan arasında
C
Diferansiyel ile tekerlekler arasında
D
Vites kutusu ile şaft arasında
Soru 38
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
C
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 39
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Platform
B
Yaya geçidi
C
Geçiş yolu
D
Yaya yolu
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
17 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
17 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
17 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
17 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Ekim 2021

17 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık