17 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 2
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
50
B
60
C
40
D
30
Soru 3
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Destek doku
B
Sistem
C
Organ
D
Hücre
Soru 4
    Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Hırçınlık
B
Hoşnutsuzluk
C
Sorumluluk
D
Bencillik
Soru 5
    Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
15
B
30
C
50
D
20
Soru 6
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Taşıma sınırı (Kapasite)
B
Yüklü ağırlık
C
Azami toplam ağırlık
D
Gabari
Soru 7
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Dik oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?
A
Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
B
İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması
C
Trafik kurallarına uyulmaması
D
Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
Soru 9
    Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Durma
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 10
    Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Köprücük kemiğinin kırılması
B
Yüzün yaralanması
C
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
D
El bileğinin burkulması
Soru 11
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
5
B
10
C
20
D
15
Soru 12
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
B
Trafik kurallarına riayet edilmesi
C
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Soru 13
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Dik oturuş
Soru 14
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kalp masajında kullanmak
B
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
C
Etrafı temizlemek
D
Yaraları kapatmak ve sarmak
Soru 15
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
C
Yük yüklemek veya boşaltmak
D
5 dakikadan az beklemek
Soru 16
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Burun kanamaları
Soru 17
  • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
B
Uykuya eğilim
C
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D
Koma hâli
Soru 18
    Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
B
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
C
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
D
Uzağı gösteren lambaları yakması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
Soru 20
    Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
A
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
B
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 22
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Soru 23
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 24
    Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
5
C
2
D
11
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Yakıt borularının uzunluğu
B
Yakıt filtresinin tıkalı olması
C
Hava filtresinin tıkalı olması
D
Yağ filtresinin tıkalı olması
Soru 26
    Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Yaralanmalı kazalarda
B
Maddi hasarlı kazalarda
C
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
D
Ölümlü kazalarda
Soru 27
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
Yaralıyı değerlendirmenin
C
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
D
Trafik kazalarını azaltmanın
Soru 28
    Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
A
Kaza riskinin artmasına
B
Stresin azalmasına
C
Sürücünün vakit kazanmasına
D
Trafiğin yoğunluğunun azalmasına
Soru 29
    Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
B
Debriyaj telinin kopması
C
Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi
D
Debriyaj pedal boşluğunun artması
Soru 30
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Heimlich manevrası
B
Turnike uygulaması
C
Üçgen bandaj uygulaması
D
Rentek manevrası
Soru 31
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
B
Gülümseyerek karşılık vermesi
C
Aynı şekilde karşılık vermesi
D
Küfretmesi
Soru 32
    Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A
Vites kutusuna
B
Fren balatalarına
C
Volana
D
Marş motoruna
Soru 33
    Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Dudakların morarması
B
Göğüs hareketlerinin kaybolması
C
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 35
    Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
İnatlaşmaya
B
Nezaket ve saygıya
C
Yardımlaşmaya
D
Konuşma üslubuna
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Mart 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Mart 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Mart 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Mart 2020 ehliyet sınav soruları
17 Mart 2020 ehliyet sinavi sorulari
17 Mart 2020 ehliyet sinav sorulari
17 Mart 2020 ehliyet sınav soruları çöz
17 Mart 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Mart 2020

17 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık