17 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Şaft
B
Amortisör
C
Marş motoru
D
Alternatör
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
C
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
D
ıbbi yardım istenmesi
Soru 3
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
olaşım
B
olunum
C
ava yolu açıklığı
D
ilinç durumu
Soru 4
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Dizel motor
B
Benzinli motor
C
Buhar makinesi
D
Marş motoru
Soru 5
    Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Batarya zayıflamıştır.
B
Yakıt bitmiştir.
C
Lastik basınçları düşüktür.
D
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
Soru 6
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
albi durduğunda
B
am tıkanma yaşadığında
C
an şekeri düştüğünde
D
anaması olduğunda
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
B
Bagaj hacmini küçültür.
C
Motor performansını bir miktar düşürür.
D
Ek yapım maliyeti getirir.
Soru 8
    Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Göğüs yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 9
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 10
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 11
    Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
B
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
C
Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
D
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
Soru 12
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Dönüş işareti vermesi
C
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
D
Geniş bir kavisle dönmesi
Soru 13
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Sis ışıkları
Soru 14
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C
İl Özel İdareleri
D
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Soru 15
    Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Yolcu indirip bindirmesi
B
Uygun hızla seyretmesi
C
Vites küçültmesi
D
Yavaşlaması
Soru 16
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha kalın
B
Daha ince
C
Daha kısa
D
Daha uzun
Soru 17
    Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
B
Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
C
Camın patlamasını önlemek
D
Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
Soru 18
    Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
şırı tepki göstermeye
B
ardımlaşmaya
C
encil davranmaya
D
fke duygusuna
Soru 19
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması
B
Aracının arıza yapması
C
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 21
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A
15
B
5
C
30
D
20
Soru 22
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hız sınırlayıcı cihaz
B
Çocuk bağlama sistemleri
C
Koruma başlığı
D
Yangın söndürme cihazı
Soru 23
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
B
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
C
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
D
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Soru 24
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
B
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru 25
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Koruma
D
Tedavi etme
Soru 26
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II, III ve IV
B
II ve III
C
Hepsi
D
I ve II
Soru 27
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Servis bakımlarının
B
Kasko sigortasının
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Araç teknik muayenesinin
Soru 28
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını artırması
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 29
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
B
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Virajı alamayan aracın devrilmesi
D
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
Soru 31
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Diş eti kanaması
B
Bilinci
C
Dolaşımı
D
Solunumu
Soru 32
    Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomatik hız kontrol
B
Hidrolik direksiyon
C
Hava yastığı
D
Hidrolik fren
Soru 33
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
B
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
C
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
D
Motordaki yağ seviyesi
Soru 34
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
B
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
C
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
D
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
Soru 35
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Yeşil
B
Siyah
C
Kırmızı
D
Sarı
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Park sensörü
B
Açılabilir tavan
C
Aktif gergili emniyet kemeri
D
Polen filtresi
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Yumrukların sıkılması
B
Yüzün kızarması
C
Kaşların çatılması
D
Kontrollü davranılması
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Göstergeler sistemi
D
Ateşleme sistemi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Temmuz 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Temmuz 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Temmuz 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları
17 Temmuz 2021 ehliyet sinavi sorulari
17 Temmuz 2021 ehliyet sinav sorulari
17 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları çöz
17 Temmuz 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Temmuz 2021

17 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık