18 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını artırması
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Gaz yağı
B
Benzin
C
Motorin
D
Antifriz
Soru 3
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Yarı oturuş
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Aracın hızlı sürülmesi
B
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
C
Yayların yağsız kalması
D
Yakıt deposunun dolu olması
Soru 5
    Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Hızın azaltılması
C
Takip mesafesi kuralına uyulması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
B
Aracın yavaş kullanılması
C
Ani ve sert kalkış yapılması
D
Aracın hızlı kullanılması
Soru 7
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
B
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
C
Duran araca ilk hareketi vermek
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 8
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 9
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Ayak bileğinde çıkık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 10
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Kesik yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Delici yaralar
Soru 11
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 12
    Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
50
C
30
D
20
Soru 13
    İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Nükleer enerjiyi
C
Elektrik enerjisini
D
Isı enerjisini
Soru 14
    Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Şarj sistemi
D
Marş sistemi
Soru 15
  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - II - I
B
I - I - III
C
I - III - I
D
II - I - II
Soru 16
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Bekerli, soğuk içecek verilir.
B
Vücut sıcaklığı düşürülür.
C
Duyu organları uyarılır.
D
Hastahaneye götürülür.
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Otobüs
B
Kamyonet
C
Çekici
D
Otomobil
Soru 18
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
B
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
C
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
D
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Sigortanın atmış olması
C
Yakıt göstergesinin arızalanması
D
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
Soru 20
    Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Konuşma üslubuna
B
Nezaket ve saygıya
C
İnatlaşmaya
D
Yardımlaşmaya
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Ek yapım maliyeti getirir.
B
Bagaj hacmini küçültür.
C
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
D
Motor performansını bir miktar düşürür.
Soru 22
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kol kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kalça kemiği
Soru 23
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 24
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Emme zamanı
Soru 25
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Ayak kemiği kırık olan
C
Açık karın yarası olan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
Soru 26
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
B
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 28
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Kasko belgesinin
B
Kara yolu uygunluk belgesinin
C
Trafik belgesinin
D
Noter satış belgesinin
Soru 29
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Benzinin bitmesi
B
Akünün boşalması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Lastik hava basıncının düşmesi
Soru 30
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 31
  I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

  Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 33
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Gürültü
B
Ses
C
Duyuru
D
Konuşma
Soru 34
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Nemli ve soğuk deri
C
Aşırı susuzluk hissi
D
Yavaş ve güçlü nabız
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
A
Ani bilinç kaybı
B
Yüzün kızarması
C
Kasların gevşemesi
D
Soğuk terleme
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum sesinin dinlenmesi
B
Deri renginin gözlenmesi
C
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

18 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 18 Ekim 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 18 Ekim 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 18 Ekim 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

18 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları
18 Ekim 2020 ehliyet sinavi sorulari
18 Ekim 2020 ehliyet sinav sorulari
18 Ekim 2020 ehliyet sınav soruları çöz
18 Ekim 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 18 Ekim 2020

18 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

18 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

18 Ekim 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık