18 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

18 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı

  Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
III ve IV
Soru 2
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
B
Belediye Başkanlığından
C
Karayolları Genel Müdürlüğünden
D
Emniyet Genel Müdürlüğünden
Soru 3
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Turizm sektörü
B
Alt yapı
C
Turist
D
Trafik
Soru 4
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
B
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
C
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
D
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Soru 5
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
İl Özel İdareleri
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
B
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
C
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
D
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
Soru 7
   I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

  Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 8
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
B
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
C
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D
Aracını durdurmalıdır.
Soru 9
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 10
    İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Yerlerinin değiştirilmesi
B
Üzerlerine yazı yazılması
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi
Soru 11
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 12
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Noter satış belgesinin
B
Trafik belgesinin
C
Kasko belgesinin
D
Kara yolu uygunluk belgesinin
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
B
Kişinin aktif ve huzursuz olması
C
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
C
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
D
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Görevlilerce verilen emirle durmak
B
Kırmızı ışık yanarken beklemek
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 16
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
C
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 17
    Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
ağlama
B
ren
C
akıt
D
oğutma
Soru 18
    Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
10 - 18
B
14 - 22
C
16 – 24
D
12 - 20
Soru 19
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 20
    Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
130
B
100
C
110
D
120
Soru 21
    Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A
Motor yağ seviyesi
B
Bujiler
C
Depodaki yakıt seviyesi
D
Akü suyu
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
B
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
C
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
D
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru 23
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Bağırsak
D
Akciğer
Soru 24
    Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Depoya benzin ilave edilir.
B
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
C
Arka arkaya marş yapılır.
D
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
Soru 25
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Vücut ısısı
B
Cinsiyeti
C
Boyu
D
Yaşı
Soru 26
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Bilinç kaybının düzelmesini
B
Kalbin çalışmasını
C
Nefes vermesini
D
Nefes almasını
Soru 27
    Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
C
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
D
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
B
Uzun süreli olması
C
Dinlenmekle geçmemesi
D
Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru 29
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Rölanti ayarının bozulması
B
Triger kayışının kopması veya sıyırması
C
Vantilatör kayışının kopması
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
A
Besleme pompası
B
Yakıt enjeksiyon pompası
C
Yakıt filtresi
D
Karbüratör
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
D
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Açılabilir tavan
B
Aktif gergili emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Park sensörü
Soru 33
    Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
B
Motorun ısınarak stop etmesi
C
Gürültü kirliliğinin artması
D
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
Soru 34
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
B
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
C
aza yapma riskinin azalması
D
ürüş yeteneğinin artması
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Fren lambaları
C
Park lambaları
D
Sis lambaları
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Pazı kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kaval kemiği
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 38
  I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 39
  I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır.
B
Her ikisi de doğrudur.
C
I. yanlış II. doğrudur.
D
Her ikisi de yanlıştır.
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

18 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 18 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 18 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 18 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

18 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
18 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
18 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
18 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
18 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 18 Şubat 2022

18 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

18 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

18 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık