Ehliyet Sınav Soruları
Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

20 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
C
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 2
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Bujiye giden akımı yükseltmek
B
Aküyü şarj etmek
C
Elektrik devresini açıp kapatmak
D
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
Soru 3
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
B
Motor kaputunun açık kaldığını
C
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
D
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
Soru 4
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 5
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
irkaç defa korna çalarak
B
irkaç defa selektör yaparak
C
önüş ışıklarını yakarak
D
cil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 6
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Doğu
D
Batı
Soru 7
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Trafik polisinin sayısı
B
Kara yolundaki taşıt sayısı
C
Yol çizgileri
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 8
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Hareket etmemesi sağlanmalı
B
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
C
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
D
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
C
Kanayan damarın üzerine bastırmak
D
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
Soru 10
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
B
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
C
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 11
    Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Hava
B
Motorin
C
Benzin
D
Karışım
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A
Solunumun aniden derinleşmesi
B
Nabzın süratli ve zayıf olması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Deride kızarıklık
Soru 13
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Şehirler arası karayollarında
D
Görev hâli dışında
Soru 14
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Meyve suyu içirilmesi
B
Şoka karşı önlem alınması
C
Yara yerinin soğuk tutulması
D
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
Soru 15
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 16
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Konuşma
B
Duyuru
C
Ses
D
Gürültü
Soru 17
    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Omurga kırığı olan
C
1. derece yanığı olan
D
Kaburga kırığı olan
Soru 18
    Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Tokluk hissi
C
Yüzeysel solunum
D
Yavaş nabız
Soru 19
    Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Marş dişlisi zarar görür.
B
Motor daha iyi yağlama yapar.
C
Motor daha yavaş döner.
D
Motor daha hızlı döner.
Soru 20
    Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
İskelet sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 21
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 22
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
B
Kırmızı ışıkta
C
Sarı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Soru 23
   "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

  Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Rentek manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
B
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
C
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
D
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
Soru 25
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Omuz
B
Kalça
C
El
D
Göğüs
Soru 26
   Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

  Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Sorumluluk
B
Özgürlük
C
Acemi sürücülük
D
Sosyallik
Soru 27
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Kalp durması
B
Delici göğüs yaralanması
C
Bacak kemiği kırılması
D
Solunum yolu tıkanması
Soru 28
    Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
oğutma
B
ağlama
C
ren
D
akıt
Soru 29
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Saç dökülmesi
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin düşmesi
B
Motorun sarsıntılı çalışması
C
Yakıt tüketiminin artması
D
Motorda yağlamanın olmaması
31 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31
Geri dön

20 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 20 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 20 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 20 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

20 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
20 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
20 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
20 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 20 Şubat 2020

20 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi Şubat 06, 2023 )
20 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 ehliyet sınavı soruları
20 Şubat 2020 b sınıfı ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çıkmış
20 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz 50 soru
20 Şubat 2020 çıkmış ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 en son ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 b ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
20 Şubat 2020 animasyonlu ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 meb ehliyet sınav soruları
20 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
ehliyet sınav soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu