25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Duran aracı sabitlemek
B
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
C
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
D
Duran araca ilk hareketi vermek
Soru 2
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Marş motoru
B
Dıştan yanmalı motor
C
Elektrik motoru
D
İçten yanmalı motor
Soru 3
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Yakını gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Park ışıkları
D
Dönüş ışıkları
Soru 4
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Tam tıkanma
Soru 5
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
21-24
B
20-22
C
19-25
D
18-20
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt seviyesi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Yakıt kaçağı kontrolü
Soru 7
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Aracını durdurmalıdır.
B
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
C
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 8
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Tam tıkanma
Soru 9
    Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
B
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
C
Motor gücünün artması
D
Motorun çabuk soğuması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
C
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
D
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Klimanın açılması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Aynaların ayarlanması
Soru 12
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
, II ve III
B
I ve III
C
ve II
D
ve III
Soru 13
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Işıklı trafik cihazına
B
Trafik işaret levhalarına
C
Trafik zabıtasına
D
Yer ve yön denetlemelerine
Soru 14
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
C
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
D
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
Soru 15
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracına el koyma
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Hafif hapis cezası
D
Trafikten men etme
Soru 16
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
C
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 17
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Kasko belgesinin
B
Noter satış belgesinin
C
Kara yolu uygunluk belgesinin
D
Trafik belgesinin
Soru 18
    Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
B
Arka lastikler aşınmıştır.
C
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
D
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Polen filtresi
B
Hava filtresi
C
Yağ filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 20
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Şerit
B
Bağlantı yolu
C
Geçiş yolu
D
Banket
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun çekişten düşmesi
B
Akünün çabuk bitmesi
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun hararet yapması
Soru 22
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
B
Aracın ivmelenme süresini artırmak
C
Yakıt tüketimini azaltmak
D
Lastiklerin ömrünü uzatmak
Soru 23
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Siyah
D
Sarı
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
D
Fiziksel hareketinin artırılması
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
B
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
C
ırıklara yerinde müdahale etmesi
D
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
Soru 26
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
2. zaman
B
3. zaman
C
1. zaman
D
4. zaman
Soru 27
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 28
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
B
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
D
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
Soru 29
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Bir başka araç tarafından geçilirken
B
Öndeki araç geçilirken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 30
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motorun yağ yakmasına
B
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
C
Motorun sarsıntılı çalışmasına
D
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
Soru 31
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
B
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
D
Yolcuları soldan indirip bindirmek
Soru 32
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha kısa
C
Daha ince
D
Daha kalın
Soru 33
    Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
B
Öndeki araca arkadan çarpmak.
C
Takip mesafesine uymamak.
D
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
Soru 34
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Aracın yük durumu
C
Aracın hızı
D
İklim koşulları
Soru 35
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 36
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Yağ ve motorin soğutmalı
B
Su ve yağ soğutmalı
C
Hava ve benzin soğutmalı
D
Su ve hava soğutmalı
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A
ş motoru
B
ernatör
C
jektör
D
j dinamosu
Soru 38
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Egzoz
B
Sıkıştırma
C
Emme
D
İş
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Park lambaları
B
Geri vites lambaları
C
Sinyal lambaları
D
Sis lambaları
Soru 40
    Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
Soru 41
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Bencillik
B
Saldırganlık
C
Diğergamlık
D
Sorumsuzluk
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 25 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 25 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 25 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

25 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
25 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
25 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
25 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
25 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 25 Eylül 2020

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık