25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hafif hapis cezası
B
Trafikten men etme
C
Aracına el koyma
D
Para cezası ve ceza puanı
Soru 2
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik zabıtasına
B
Yer ve yön denetlemelerine
C
Trafik işaret levhalarına
D
Işıklı trafik cihazına
Soru 3
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 4
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
C
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
D
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
Soru 5
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun genişliği
C
Aracın yük durumu
D
İklim koşulları
Soru 6
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
, II ve III
B
ve III
C
I ve III
D
ve II
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
C
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
D
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
Soru 8
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Diğergamlık
B
Bencillik
C
Saldırganlık
D
Sorumsuzluk
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
B
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
C
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D
ırıklara yerinde müdahale etmesi
Soru 10
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün boşalması
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 11
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
İş
B
Sıkıştırma
C
Emme
D
Egzoz
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Klimanın açılması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Aynaların ayarlanması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Motorun hararet yapması
C
Akünün çabuk bitmesi
D
Motorun çekişten düşmesi
Soru 14
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Park ışıkları
B
Dönüş ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 15
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
B
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
C
Duran aracı sabitlemek
D
Duran araca ilk hareketi vermek
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Sis lambaları
B
Geri vites lambaları
C
Park lambaları
D
Sinyal lambaları
Soru 17
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Trafik belgesinin
B
Kasko belgesinin
C
Noter satış belgesinin
D
Kara yolu uygunluk belgesinin
Soru 18
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Yeşil
B
Siyah
C
Kırmızı
D
Sarı
Soru 19
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Kısmi tıkanma
B
Solunum durması
C
Damar tıkanması
D
Tam tıkanma
Soru 20
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
B
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
C
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
D
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Yarı oturur pozisyon verilmesi
C
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
D
Fiziksel hareketinin artırılması
Soru 22
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Damar tıkanması
B
Tam tıkanma
C
Kısmi tıkanma
D
Solunum durması
Soru 23
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın ivmelenme süresini artırmak
B
Lastiklerin ömrünü uzatmak
C
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
D
Yakıt tüketimini azaltmak
Soru 24
    Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
B
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
C
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
D
Arka lastikler aşınmıştır.
Soru 25
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
1. zaman
B
4. zaman
C
2. zaman
D
3. zaman
Soru 26
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Motorun sarsıntılı çalışmasına
D
Motorun yağ yakmasına
Soru 27
    Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
Öndeki araca arkadan çarpmak.
B
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
C
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
D
Takip mesafesine uymamak.
Soru 28
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
B
Yolcuları soldan indirip bindirmek
C
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
Soru 29
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Aracını durdurmalıdır.
C
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 30
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Öndeki araç geçilirken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
Sağa veya sola dönerken
D
Kavşaklara yaklaşırken
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A
ernatör
B
j dinamosu
C
ş motoru
D
jektör
Soru 32
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Şerit
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 33
    Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
B
Motorun çabuk soğuması
C
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
D
Motor gücünün artması
Soru 34
    Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
C
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
Soru 35
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha kalın
B
Daha ince
C
Daha uzun
D
Daha kısa
Soru 36
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
19-25
B
18-20
C
21-24
D
20-22
Soru 37
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Elektrik motoru
B
İçten yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Dıştan yanmalı motor
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt filtresi kontrolü
B
Yakıt kaçağı kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 39
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Yağ ve motorin soğutmalı
B
Su ve hava soğutmalı
C
Hava ve benzin soğutmalı
D
Su ve yağ soğutmalı
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Hava filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 41
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 25 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 25 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 25 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

25 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
25 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
25 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
25 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
25 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 25 Eylül 2020

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

25 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık