26 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

26 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akü kısa devre olur patlar.
B
Akünün ömrü artar.
C
Akü daha iyi şarj olur.
D
Akünün su kaybı azalır.
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n balatalarının yeni olması
B
riyajın kaçırması
C
n lambalarının yanmaması
D
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
Soru 3
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Öndeki araç geçilirken
B
Kavşaklara yaklaşırken
C
Bir başka araç tarafından geçilirken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 4
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Antifriz
B
Benzin
C
Asitli su
D
Motorin
Soru 5
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
B
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
C
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
D
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
Soru 6
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
B
Karın bölgesinde olan kanamalarda
C
Kol bölgesinde olan kanamalarda
D
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
Soru 7
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Bir başka araç tarafından geçilirken
B
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 8
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
Soru 9
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor çok soğur.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Kırmızı ışık yanarken beklemek
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Görevlilerce verilen emirle durmak
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 11
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Hızını artırması
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabzın hızlı ve zayıf olması
D
Deride kızarıklık olması
Soru 13
    Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik hava basınçlarının düşmesine
B
Motor parçalarının zarar görmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D
İl Trafik Komisyonu
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
B
Empati kurmaktan kaçınmak
C
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
B
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
C
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 18
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 19
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

  Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Sarı
D
Kırmızı oklu
Soru 20
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Diferansiyele
B
Amortisöre
C
Fan motoruna
D
Volan dişlisine
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
B
Cilt renginin değerlendirilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 22
    Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 23
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Bilinci
B
Diş eti kanaması
C
Dolaşımı
D
Solunumu
Soru 24
    Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A
Aracın basamağında
B
Yük üzerinde
C
Karoseri kenarında
D
Sürücünün yanındaki koltukta
Soru 25
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
3. vites
B
1. vites
C
Boş
D
2. vites
Soru 26
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Hava filtresi
B
Karbüratör
C
Emme manifoldu
D
Emme supabı
Soru 27
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Fitil ile
C
Buji kıvılcımı ile
D
Kendi kendine
Soru 28
    Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kızgın biçimde kornaya basmak
B
Sürüş sırasında aceleci davranmak
C
Başkalarının hakkına saygılı olmak
D
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
Soru 30
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Islak, temiz sargı beziyle
B
Atel ile
C
Kuru pamukla
D
Kuru ve temiz bez ile
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A
Yağ pompası
B
Distribütör
C
Su pompası
D
Radyatör
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
B
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
C
Sürüş konforunu azaltmak
D
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Hız limitlerini aşmak
C
Trafik levhalarını önemsemek
D
Yorgun ve dalgın olmak
Soru 35
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Gidiş yönüne göre sağ bankette
B
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
C
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
D
Gidiş yönüne göre sol bankette
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

26 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 26 Mart 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 26 Mart 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 26 Mart 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

26 Mart 2020 ehliyet sınav soruları
26 Mart 2020 ehliyet sinavi sorulari
26 Mart 2020 ehliyet sinav sorulari
26 Mart 2020 ehliyet sınav soruları çöz
26 Mart 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 26 Mart 2020

26 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

26 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

26 Mart 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık