3 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
B
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
C
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 2
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Yüzün kızarması
D
Beyin kanaması
Soru 4
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
B
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
C
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
D
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
Soru 5
    Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyaj telinin kopması
B
Debriyaj pedal boşluğunun artması
C
Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi
D
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
Soru 6
    Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Şerit
B
Ayırıcı
C
Banket
D
Ada
Soru 7
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
B
Şehirler arası karayollarında
C
Görev hâli dışında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 8
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Benzin
C
Motorin
D
Antifriz
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Buji
B
Enjektör
C
Distribütör
D
Karter
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Hız limitlerini aşmak
B
Yorgun ve dalgın olmak
C
Trafik levhalarını önemsemek
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
lk yardım çantası
B
çgen reflektör
C
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
angın söndürme cihazı
Soru 12
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
B
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
C
Kasko sigortası yoksa
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
Soru 13
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Şok
C
Epilepsi
D
Havale
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Yara üzerinin pamukla kapatılması
C
Yara yerinin değerlendirilmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 15
    Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A
Renkli
B
Kolayca açılabilir
C
Sabit
D
Açılıp kapanabilir
Soru 16
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Turnike uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Üçgen bandaj uygulaması
Soru 17
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 18
    Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
B
Solunum ve nabız kontrolü
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
Soru 19
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
raç bir tarafa çeker.
B
ren pedalı sertleşir.
C
ren hidroliği azalır.
D
renlerden ses gelir.
Soru 20
    Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
B
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
C
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
D
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Kalp
B
Mide
C
Böbrek
D
Karaciğer
Soru 22
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Araçta yangın riskinin oluşması
B
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
C
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
D
Çevre kirliliğini engellemek
Soru 23
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
B
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
B
Nefes almasının durması
C
Konuşabilmesi
D
Renginin morarması
Soru 25
    Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Saç dökülmesi
C
Bulantı ve kusma
D
Felç
Soru 26
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
B
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C
Yakıcı maddeyle temas şekli
D
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru 27
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hafif hapis cezası
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Trafikten men etme
D
Aracına el koyma
Soru 28
    Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Arka arkaya marş yapılır.
B
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
C
Depoya benzin ilave edilir.
D
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
Soru 29
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Kansızlık
D
Bayılma
Soru 30
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Dalak yırtılması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Şiddetli baş yaralanması
D
Mide delinmesi
Soru 31
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
Soru 32
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
B
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
C
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
D
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Soru 33
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
B
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
C
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
D
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 35
    Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Tramvay
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
3 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
3 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
3 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
3 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Temmuz 2020

3 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık