4 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Akünün kutup başlarında
B
Rölanti devresinde
C
Jikle devresinde
D
Marş motorunun kablo bağlantılarında
Soru 2
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Stresli
B
Öfkeli
C
Asabi
D
Hoş görülü
Soru 3
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hız göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hava filtresi
Soru 4
    Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Sinir sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 5
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Hızını arttırmak
B
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
C
Selektör yapmak
D
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
Soru 6
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C
İl Özel İdareleri
D
Jandarma Genel Komutanlığı
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Uygun vitesle seyredilmesi
B
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
C
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
D
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
Soru 8
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Toplardamar kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Bacak bölgesi kanamaları
D
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru 9
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 10
    Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Hava filtresi
B
Kızdırma bujisi
C
Antifriz
D
Termostat
Soru 11
    Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
B
Frenleme performansının artmasına
C
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
D
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
Soru 12
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
90
D
130
Soru 13
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
C
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
D
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
Soru 14
   I- Cam suyu II- Motor suyu III- Motor yağı IV- Hidrolik yağı

  Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
Yalnız I
Soru 15
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
Yalnız I
D
I ve II.
Soru 16
    Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A
Orta ile en sağdaki
B
En sağdaki
C
Ortadaki
D
En soldaki
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
B
Özel plaka olmalı
C
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
D
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
Soru 18
    Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
50
B
40
C
30
D
60
Soru 19
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
D
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Soru 20
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru 22
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Motoru durdurmasını
B
Geri dönmesini
C
Harekete hazırlanmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 23
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B
10 dakika
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
15 dakika
Soru 24
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Dik oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 25
    Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz supabı
D
Emme manifoldu
Soru 27
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 28
    Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Debriyaj (kavrama) balatası aşınır.
B
Lâstikler aşınır.
C
Vites kutusu (şanzıman) aşınır.
D
Araç daha hızlı gider.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Bedensel Sakatlık
B
İşitme
C
Öfke
D
Yaş
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
Soru 32
    “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A
Motosiklet
B
Atv
C
Minibüs
D
Lâstik tekerlekli traktör
Soru 33
    Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehirler arasındaki trafik kazaları
B
Trafikteki görevli sayısı
C
Şehir içindeki trafik kazaları
D
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Dilin geriye kaçması
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 35
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Klimanın düzensiz çalışmasına
B
Motor devrinin yükselmesine
C
Akünün kısa zamanda bitmesine
D
Motorun hararet yapmasına
Soru 36
    Motora yağ nereden konulur?
A
Yağ çubuğu deliğinden
B
Radyatör kapağından
C
Supap (Külbütör) kapağından
D
Karter tapasından
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Kasım 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Kasım 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Kasım 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Kasım 2020 ehliyet sınav soruları
4 Kasım 2020 ehliyet sinavi sorulari
4 Kasım 2020 ehliyet sinav sorulari
4 Kasım 2020 ehliyet sınav soruları çöz
4 Kasım 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Kasım 2020

4 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Kasım 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık