4 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 2
    Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
45
B
35
C
50
D
25
Soru 3
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
tali kusur
C
asli kusur
D
yol kusuru
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
A
Yüzün kızarması
B
Soğuk terleme
C
Kasların gevşemesi
D
Ani bilinç kaybı
Soru 5
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Radyatör
B
Termostat
C
Devridaim pompası
D
Yağ filtresi
Soru 6
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
Soru 7
    Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Hızın azaltılması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 8
    Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı
B
Şehir içinde ve dışında mecburi
C
Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
D
Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Soru 9
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
B
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Soru 10
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
B
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
D
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Soru 11
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nabız atımlarının olmaması
B
Vücutta morarma olması
C
Solunumun güç olması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Direksiyon
B
Diferansiyel
C
Amortisör
D
Kilometre sayacı
Soru 13
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II, III ve IV
B
I ve II
C
Hepsi
D
II ve III
Soru 14
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 15
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
70
C
90
D
100
Soru 16
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Hareket sistemini
B
Sindirim sistemini
C
Boşaltım sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 17
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Yağ lambası
B
Şarj lambası
C
Sinyal lambası
D
Korna
Soru 18
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
C
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
D
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
Soru 19
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Tam şarjlı akü
B
Antifrizli soğutma suyu
C
Eski ve aşınmış lastikler
D
Uzun yakıt boruları
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
B
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
D
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 21
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Şokun engellenmesi
C
Sindirim işlevinin rahat olması
D
Zihinsel aktivitenin korunması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Sis lambaları
B
Plaka lambaları
C
İç aydınlatma lambaları
D
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
Soru 23
    Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Felç
B
Kriz
C
Koma
D
Bayılma
Soru 24
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dar bir kavisle dönmesi
D
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
Soru 25
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Görgüsüzce davranan
B
Aşırı tepki gösteren
C
Hoşgörülü
D
Bencil
Soru 26
    Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Arazi taşıtı
C
Kamyonet
D
Tramvay
Soru 27
  I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız I
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
C
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
D
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru 29
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para cezası ve ceza puanı
B
Aracına el koyma
C
Trafikten men etme
D
Hafif hapis cezası
Soru 30
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Öndeki araç geçilirken
B
Sağa veya sola dönerken
C
Bir başka araç tarafından geçilirken
D
Kavşaklara yaklaşırken
Soru 31
    Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
B
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
D
Hızını arttırmalıdır.
Soru 32
    Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
B
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
C
Bulunduğu şeritte seyretmesi
D
Geçme sırasında hızını artırması
Soru 33
    Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?
A
A (Motosiklet)
B
M (Motorlu Bisiklet)
C
B (Otomomobil)
D
D1 (Minibüs)
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?
A
Sürücüleri denetlemek
B
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Trafiği düzenlemek
D
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Lastik hava basıncının fazla olması
C
Fren balatalarının ıslanması
D
Motorun hararet yapması
Soru 37
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının sağlanmasını
B
Solunum desteğinin sağlanmasını
C
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 38
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Yalnız I doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 39
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
B
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
C
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
D
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
4 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
4 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
4 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
4 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Kasım 2021

4 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık