4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

  Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
alnız I
B
alnız II
C
, II ve III.
D
alnız III
Soru 2
    Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
B
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
C
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
D
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
Soru 3
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Kasko sigortasının
C
Servis bakımlarının
D
Mali sorumluluk sigortasının
Soru 4
    Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Maddi hasarlı kazalarda
B
Yaralanmalı kazalarda
C
Ölümlü kazalarda
D
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Soru 5
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
B
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
C
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
D
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
Soru 6
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hava filtresi
B
Sinyal ampulü
C
Yakıt göstergesi
D
Hız göstergesi
Soru 7
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Far ampülünün
B
Endüksiyon bobininin
C
Alternatörün
D
Marş motorunun
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Supap ayarı
B
Fren ayarı
C
Rot ayarı
D
Far ayarı
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yorgun ve dalgın olmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Hız limitlerini aşmak
D
Trafik levhalarını önemsemek
Soru 10
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akünün boşalmasından
B
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
C
Akünün tam şarjlı olmasından
D
Hava filtresinin kirlenmesinden
Soru 11
    Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 12
    Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A
Taşıtın geri manevra yaptığını
B
Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
C
Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
D
Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
Soru 13
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Park ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
B
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
C
Motorun üzerine su dökülmesi
D
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
Soru 15
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
185
B
177
C
110
D
112
Soru 16
    İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın modeline
B
Yaralıların cinsiyetlerine
C
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
D
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Soru 17
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sabırsız
B
Sorumlu
C
Telaşsız
D
Saygılı
Soru 18
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Fren hidroliği göstergesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Klimanın açılması
Soru 20
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Bencillik
C
Öfke
D
Diğergamlık
Soru 21
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
D
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
C
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
D
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Soru 23
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
B
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
C
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
D
Etkili şekilde korna çalmalı
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 25
    Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Emme supabı
C
Egzoz manifoldu
D
Emme manifoldu
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?
A
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
B
Karbüratöre yakıt göndermek
C
Yüksek voltaj üretmek
D
Motor suyunu soğutmak
Soru 27
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Heimlich manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?
A
Yağ sızıntılarının artması
B
Tekerleklere hareketin iletilememesi
C
Vites değiştirmenin kolaylaşması
D
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
Soru 29
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Diferansiyele
B
Amortisöre
C
Volan dişlisine
D
Fan motoruna
Soru 30
    Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
1-2 dakika
B
15-20 dakika
C
5-10 dakika
D
30-40 dakika
Soru 31
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Yaraları kapatmak ve sarmak
B
Kalp masajında kullanmak
C
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
D
Etrafı temizlemek
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Saç dökülmesi
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 33
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Soğutma suyu seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 34
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
C
Motor suyuna yağ karışır.
D
Motor yakıtına yağ karışır.
Soru 35
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik zabıtasına
B
Yer ve yön denetlemelerine
C
Işıklı trafik cihazına
D
Trafik işaret levhalarına
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
4 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
4 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
4 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
4 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Mart 2021

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık