4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
110
C
185
D
177
Soru 2
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
B
Yaraları kapatmak ve sarmak
C
Kalp masajında kullanmak
D
Etrafı temizlemek
Soru 3
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Diğergamlık
B
Öfke
C
Sabırsızlık
D
Bencillik
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
Soru 5
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 6
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
D
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Soru 7
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Marş motorunun
B
Alternatörün
C
Endüksiyon bobininin
D
Far ampülünün
Soru 8
    Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
B
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
C
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
D
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
Soru 9
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akünün tam şarjlı olmasından
B
Hava filtresinin kirlenmesinden
C
Akünün boşalmasından
D
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
Soru 10
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

  Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
alnız I
B
alnız II
C
, II ve III.
D
alnız III
Soru 11
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
B
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
C
Etkili şekilde korna çalmalı
D
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
D
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Rot ayarı
B
Fren ayarı
C
Far ayarı
D
Supap ayarı
Soru 14
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Soğutma suyu seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Klimanın açılması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Aynaların ayarlanması
Soru 16
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Fan motoruna
B
Diferansiyele
C
Amortisöre
D
Volan dişlisine
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?
A
Yüksek voltaj üretmek
B
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
C
Karbüratöre yakıt göndermek
D
Motor suyunu soğutmak
Soru 18
    Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Kuzey
D
Doğu
Soru 19
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sabırsız
B
Sorumlu
C
Telaşsız
D
Saygılı
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?
A
Tekerleklere hareketin iletilememesi
B
Vites değiştirmenin kolaylaşması
C
Yağ sızıntılarının artması
D
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
Soru 21
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
B
Motor çok soğur.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Hız limitlerini aşmak
B
Trafik levhalarını önemsemek
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 23
    Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
B
Yaralanmalı kazalarda
C
Maddi hasarlı kazalarda
D
Ölümlü kazalarda
Soru 24
    Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A
Taşıtın geri manevra yaptığını
B
Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C
Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D
Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
Soru 25
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren hidroliği göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 26
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
B
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
C
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
D
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
Soru 27
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hız göstergesi
C
Hava filtresi
D
Sinyal ampulü
Soru 28
    İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın modeline
B
Yaralıların cinsiyetlerine
C
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
D
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Soru 29
    Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
30-40 dakika
B
1-2 dakika
C
15-20 dakika
D
5-10 dakika
Soru 30
    Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik zabıtasına
B
Trafik işaret levhalarına
C
Işıklı trafik cihazına
D
Yer ve yön denetlemelerine
Soru 31
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Saç dökülmesi
Soru 33
    Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Emme supabı
C
Egzoz manifoldu
D
Emme manifoldu
Soru 34
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Servis bakımlarının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Kasko sigortasının
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
B
Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
C
Motorun üzerine su dökülmesi
D
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
4 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
4 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
4 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
4 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Mart 2021

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık