6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Genellikle göğüs ortasında başlaması
B
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
C
Dinlenmekle geçmemesi
D
Uzun süreli olması
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
B
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
C
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
D
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
Soru 3
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
120
B
90
C
110
D
100
Soru 4
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 5
  I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
II ve III.
B
I ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I, II ve III.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Rölanti devrinin yüksek olması
C
Soğutma suyuna antifriz katılması
D
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
Soru 7
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
ış lastiği
B
az lastiği
C
olen filtresi
D
am suyu antifrizi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
B
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
C
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 10
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
12 - 20
B
35 - 40
C
25 - 30
D
5 - 10
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 12
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiyi suçlaması
B
Empati kurmaktan kaçınması
C
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
D
Karşısındaki kişiye saygı duyması
Soru 13
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
anevraya başladıktan sonra işaret vermeli
B
n, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
C
şaret verdiği anda manevraya başlamalı
D
anevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 14
    Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
B
Hızını arttırmalıdır.
C
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
D
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
B
Devamlı büyük vites ile gitmek
C
Devamlı düşük vites ile gitmek
D
Ani duruş, kalkış yapmak
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Omurilik
B
Böbrekler
C
Pankreas
D
Akciğerler
Soru 17
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
B
Silindire yağ karışımı göndermek
C
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A
Alkollü olarak araç kullanması
B
Aracın bakımsız olması
C
Havanın yağışlı olması
D
Yol yapımında hata olması
Soru 20
    Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Marş motoru
C
Distribütör
D
Kondansatör
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
A
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Araç deposundaki yakıtın az olması
D
Motor soğutma suyunun eksilmesi
Soru 22
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Doğu
C
Güney
D
Batı
Soru 23
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
C
Araç muayenelerinde göstermek
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 24
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
C
Tek yönlü yollarda duraklarken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 25
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
90
B
130
C
110
D
100
Soru 26
    Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sağlık personeli olmak
B
İyi bir sürücü olmak
C
Sakin ve tedbirli olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 27
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Buji kıvılcımı ile
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Elektrik motoru ile
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
C
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 29
  • Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

  Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
Durma
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 30
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Ampul
B
Buji
C
Soket
D
Sigorta
Soru 31
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
B
Yaraları kapatmak ve sarmak
C
Etrafı temizlemek
D
Kalp masajında kullanmak
Soru 32
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak kemiği kırık olan
B
Solunum yolu zehirlenmesi olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Açık karın yarası olan
Soru 33
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Yarısı kadar
C
10 km/saat daha az
D
Aynı
Soru 34
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Karter
B
Vantilatör
C
Yakıt deposu
D
Kondansatör
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Çevreye saygılı olmak
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kurallara uymakta özen göstermek
Soru 37
    Aşağıdakilerden
A
Pazı kemiği
B
Kaval kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Uyluk kemiği
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
6 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
6 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
6 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ağustos 2021

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık