6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B
Silindire yağ karışımı göndermek
C
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
Soru 2
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
şaret verdiği anda manevraya başlamalı
B
anevraya başladıktan sonra işaret vermeli
C
anevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
D
n, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru 3
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Genellikle göğüs ortasında başlaması
B
Dinlenmekle geçmemesi
C
Uzun süreli olması
D
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
Soru 5
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç muayenelerinde göstermek
B
Trafik denetimlerinde göstermek
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Çevreye saygılı olmak
D
Kurallara uymakta özen göstermek
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A
Alkollü olarak araç kullanması
B
Aracın bakımsız olması
C
Havanın yağışlı olması
D
Yol yapımında hata olması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Soğutma suyuna antifriz katılması
B
Rölanti devrinin yüksek olması
C
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
D
Fren hidroliğinin tamamlanması
Soru 9
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiyi suçlaması
B
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
C
Karşısındaki kişiye saygı duyması
D
Empati kurmaktan kaçınması
Soru 10
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Yarısı kadar
C
Aynı
D
10 km/saat daha az
Soru 11
    Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 12
    Aşağıdakilerden
A
Uyluk kemiği
B
Kaval kemiği
C
Pazı kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 13
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kalp masajında kullanmak
B
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
C
Yaraları kapatmak ve sarmak
D
Etrafı temizlemek
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Devamlı düşük vites ile gitmek
B
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
C
Ani duruş, kalkış yapmak
D
Devamlı büyük vites ile gitmek
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kaburgalarında kırık olanlar
B
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 18
    Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Hızını arttırmalıdır.
B
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
C
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
D
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Omurilik
B
Pankreas
C
Akciğerler
D
Böbrekler
Soru 20
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Vantilatör
B
Yakıt deposu
C
Kondansatör
D
Karter
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
Soru 22
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
90
D
130
Soru 23
  I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
I ve IV.
B
II, III ve IV.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 24
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Elektrik motoru ile
D
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru 25
  • Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

  Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
Duraklama
C
Park etme
D
Durma
Soru 26
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Solunum yolu zehirlenmesi olan
C
Ayak kemiği kırık olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 27
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda park ederken
B
Bağlantı yolunda seyrederken
C
Tek yönlü yollarda duraklarken
D
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
Soru 28
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Buji
C
Ampul
D
Sigorta
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 30
    Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Kondansatör
C
Marş motoru
D
Distribütör
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
B
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
C
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
D
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
B
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 33
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
az lastiği
B
ış lastiği
C
am suyu antifrizi
D
olen filtresi
Soru 34
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Kuzey
D
Doğu
Soru 35
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
12 - 20
B
35 - 40
C
5 - 10
D
25 - 30
Soru 36
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
110
B
120
C
100
D
90
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
A
Motor soğutma suyunun eksilmesi
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
D
Araç deposundaki yakıtın az olması
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
6 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
6 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
6 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ağustos 2021

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık