6 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
C
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
D
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?
A
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
B
Motora ilk hareketi vermek
C
Motorun durmasını sağlamak
D
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
Soru 3
    Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,20
B
0,50
C
0,30
D
0,40
Soru 4
    Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
B
Trafikten süresiz men
C
Para cezası ve ceza puanı
D
Sürücü belgesine 6 ay el koyma
Soru 5
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Aküde
B
Jikle devresinde
C
Bujilerde
D
Rölanti devresinde
Soru 6
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Külbütör
B
Radyatör
C
Karbüratör
D
Karter
Soru 7
  • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

  Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Aracın fazla yakıt yakması
C
Sürüş konforunun artması
D
Çevre kirliliğinin azalması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Adli tıp
B
Trafik psikolojisi
C
İlk yardımcı
D
Kazazede
Soru 9
   Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

  Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Sorumluluk
B
Sosyallik
C
Acemi sürücülük
D
Özgürlük
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Karter
B
Radyatör
C
Külbütör
D
Karbüratör
Soru 11
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Nefes almasını
B
Nefes vermesini
C
Bilinç kaybının düzelmesini
D
Kalbin çalışmasını
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Hoşgörülü ve nazik davranılması
B
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Cilt renginin değerlendirilmesi
Soru 13
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
B
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
C
Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
D
Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Zararlı gaz salınımının artması
Soru 15
    Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
D
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 16
    Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Sis ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Park ışıklarını
Soru 17
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hareket sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 18
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
p masajı - Suni solunum
B
0 - 1
C
0 - 2
D
0 - 1
Soru 19
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
B
Buji kabloları gevşektir.
C
Diferansiyel arızalıdır.
D
Yağ pompası arızalıdır.
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Antifriz
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 21
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Dolaşımı
B
Diş eti kanaması
C
Bilinci
D
Solunumu
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?
A
Sürücüleri denetlemek
B
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Trafiği düzenlemek
D
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
B
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
C
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
D
Eklem bağlarının kopması
Soru 25
    Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?
A
Diğergamlık
B
Bencillik
C
Nezaketsizlik
D
Hoşgörüsüzlük
Soru 26
    Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafikten men
B
Trafik suçu
C
Trafik kusuru
D
Trafik terörü
Soru 27
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
D
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
Soru 28
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
urdaya ayrılması
B
racın yaralanmalı kazaya karışması
C
eknik değişiklik yaptırılması
D
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
A
Zorunlu trafik sigorta belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Mesleki yeterlilik belgesi
D
Tescil belgesi
Soru 30
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
irkaç defa korna çalarak
B
cil uyarı ışıklarını yakarak
C
irkaç defa selektör yaparak
D
önüş ışıklarını yakarak
Soru 31
    Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğundan
B
Yağ karterinden
C
Yağ filtresinden
D
Yağ göstergesinden
Soru 32
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Motor yüksek devirde çalışırken
B
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
C
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
D
Radyatörün basıncı düşürülmeden
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Havalı korna
B
Stepne
C
Emniyet kemeri
D
Güneş gözlüğü
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
6 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Eylül 2020

6 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık