7 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 2
  I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 3
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Volan aşınmıştır.
B
Silindirler aşınmıştır.
C
Krank mili aşınmıştır.
D
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
Soru 4
    Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Önemli değildir.
C
Aynı
D
Daha büyük
Soru 5
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Hastahaneye götürülür.
B
Vücut sıcaklığı düşürülür.
C
Duyu organları uyarılır.
D
Bekerli, soğuk içecek verilir.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Polen filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Benzin filtresi
B
Hava filtresi
C
Su filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 8
    Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
C
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 9
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Soru 10
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Soru 11
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 12
   Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  
A
a göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
B
Ateşleme zamanı
C
Emme zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 13
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Köprücük kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Göğüs hareketlerinin kaybolması
B
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
C
Dudakların morarması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 15
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Hoşgörülü
B
Görgüsüzce davranan
C
Bencil
D
Aşırı tepki gösteren
Soru 16
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Aküde
B
Bujilerde
C
Jikle devresinde
D
Rölanti devresinde
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru 18
    Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 19
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ural ihlallerinin azalmasına
B
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
C
azaya karışma olasılığının azalmasına
D
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
Soru 20
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
İş makinesi, otomobile
D
Otomobil, iş makinesine
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Termostat
B
Marş motoru
C
Yakıt filtresi
D
Endüksiyon bobini
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
C
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
D
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
Soru 23
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Yan yatış
B
Dik oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Baş geride yarı oturuş
Soru 24
    Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkları
B
Sis ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Park ışıklarını
Soru 25
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Yardımlaşma
B
Hoşgörü
C
Sorumluluk
D
Saygı
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Bujilerin yeni olması
Soru 27
    Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
A
G
B
C
C
D
D
B
Soru 28
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
B
Radyatördeki suyu kartere göndermek
C
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
Soru 29
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
C
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
D
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 30
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
C
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
D
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Soru 31
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
B
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
D
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A
Buji ayarı
B
Platin ayarı
C
Debriyaj ayarı
D
Rölanti ayarı
Soru 33
    Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
B
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Yağ filtresi
B
Su filtresi
C
Hava filtresi
D
Benzin filtresi
Soru 35
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A
raç tescil belgesi
B
ürücü belgesi
C
raç bakım kartı
D
üfus hüviyet cüzdanı
Soru 37
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
E
C
F
D
G
Soru 38
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Fren pedalına tam basılmaması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Kavramanın tam ayırmaması
Soru 39
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
B
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
C
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
D
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
7 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
7 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
7 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
7 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Ağustos 2021

7 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık