8 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Akü
B
Marş motoru
C
Otomatik klima
D
Silecek motoru
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Yağlama sisteminin görev yapamaması
B
Motor rölanti devrinin yüksek olması
C
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
D
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru 4
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Trafikten men cezası
C
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
D
Para ve ceza puanı
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Arkadan çarpmak
B
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
Soru 6
    Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Teker jantı
B
Buji
C
Manifold
D
Karbüratör
Soru 7
    Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
20
C
30
D
50
Soru 8
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Trafik adabı
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Trafikte hak ihlali
Soru 9
    F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Motorlu bisiklet
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
B
Alternatörün arızalı olması
C
Yağ pompasının arızalı olması
D
Buji kablolarının gevşek olması
Soru 11
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Periyodik bakım kartının doldurulması
B
Kayıt ve tescilinin onaylanması
C
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 12
    Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
C
Termostat çıkartılmalı
D
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
Soru 13
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Gabari
Soru 14
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
B
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
C
Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
D
Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Besin zehirlenmesi olanlar
B
Omurilik zedelenmesi olanlar
C
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Konuşabilmesi
B
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
C
Nefes almasının durması
D
Renginin morarması
Soru 17
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
B
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
C
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 18
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 19
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
90
B
120
C
100
D
110
Soru 20
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 21
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
B
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
C
Yolcuları soldan indirip bindirmek
D
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
Soru 22
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
C
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
D
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
Soru 23
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 24
    Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Antifriz
B
Asit
C
Saf su
D
Yağ
Soru 25
    Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bariyer kapalı ise durulması
C
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
D
Hızın azaltılması
Soru 26
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
C
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
D
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Tek yönlü yola ters yönden girmek
B
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
D
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
B
Bujilerin yeni olması
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 29
    Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
B
Güvenlik şeridinden devam etmeli
C
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
D
Müziği sonuna kadar açmalıdır
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Atelle tespit
B
Köprü tekniği
C
Rentek manevrası
D
Kalp masajı
Soru 31
    Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
ABS
C
ASR
D
Hava yastığı
Soru 32
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor ısınır, yanar.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor çok soğur.
Soru 33
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
D
Yüklerin bağlanması
Soru 34
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Araç sahibi
C
İşleten
D
Şoför
Soru 35
  I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

  Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 36
    Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
III
B
I
C
II
D
İtfaiye II. Sivil Savunma aracı III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç IV. Doğru geçecek araç
Soru 37
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 38
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Motordaki aşıntıların artmasına
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Akünün daha çabuk bitmesine
Soru 39
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bol su içirme
B
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
C
Kusturma
D
Sarımsaklı yoğurt yedirme
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
B
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
C
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
D
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Omurgasında kırık olan
B
Kalça kemiğinde kırık olan
C
Kaburga kemiğinde kırık olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 42
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akünün tam şarjlı olmasından
B
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
C
Akünün boşalmasından
D
Hava filtresinin kirlenmesinden
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
8 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
8 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
8 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
8 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Kasım 2021

8 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık