8 Mayıs 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Mayıs 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Uzun kemiğin ortasında
B
Kısa kemiğin ortasında
C
Kafatası eklemlerinde
D
Hareketli eklem yerlerinde
Soru 2
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ural ihlallerinin azalmasına
B
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
C
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
D
azaya karışma olasılığının azalmasına
Soru 3
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Garaj
B
Muayene istasyonu
C
Terminal
D
Servis istasyonu
Soru 4
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Parçalı yaralar
B
Delici yaralar
C
Kesik yaralar
D
Ezikli yaralar
Soru 5
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Polen filtresinin
B
Araç lastiklerinin
C
Yağ filtresinin
D
Cam sileceklerinin
Soru 6
    Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 7
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B
Silindire yağ karışımı göndermek
C
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
Soru 8
   Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

  Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Solunum sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 9
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boşa alınır.
B
Debriyaja basılır.
C
El freni bırakılır.
D
El freni çekilir.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Fren hidroliğinin
B
Araç lastiklerinin
C
Soğutma suyunun
D
Polen filtresinin
Soru 11
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarını yükseltmek
B
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
Soru 12
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
B
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
Soru 13
    Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fan motoru
B
Yakıt göstergesi
C
Sigorta kutusu
D
Far anahtarı
Soru 14
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Yüzün soğuk su ile yıkanması
B
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru 16
    Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Yansıtıcı giysi
C
Eldiven
D
Kask
Soru 17
    Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
B
Öndeki aracı geçmeli
C
En sol şeritten gitmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 18
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Bulantı ve kusmanın olması
D
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Soru 19
    Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
C
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
D
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Park sensörü
B
Açılabilir tavan
C
Polen filtresi
D
Aktif gergili emniyet kemeri
Soru 21
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Belediye Başkanlığından
B
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
C
Karayolları Genel Müdürlüğünden
D
Emniyet Genel Müdürlüğünden
Soru 22
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
B
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
C
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
D
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yara yerinin değerlendirilmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru 24
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 25
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Aynı şekilde karşılık vermesi
B
Küfretmesi
C
Gülümseyerek karşılık vermesi
D
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
Soru 26
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 27
    Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorkun farlarının yakılması
C
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
D
Römorka yük konulması
Soru 28
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 29
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
B
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
C
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
D
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
Soru 30
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Sağa veya sola dönerken
B
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Bir başka araç tarafından geçilirken
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
B
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
C
Krank miline yataklık etmek
D
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
Soru 32
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Rölanti ayarı
B
Rot ayarı
C
Far ayarı
D
Supap ayarı
Soru 33
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Motor bloğu
B
Manifold
C
Silindir kapağı
D
Karter
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Araç deposundaki yakıtın az olması
C
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
D
Motor soğutma suyunun eksilmesi
Soru 35
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Vitesi boşa alarak seyretmesi
B
Hız azaltmak için frene basması
C
Düşük hızla seyretmesi
D
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
Soru 36
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların 1 cm altında
B
Plakaların 1 cm üzerinde
C
Plakaların en altında
D
Plakaların ortasında
Soru 37
    İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Isı enerjisini
B
Elektrik enerjisini
C
Nükleer enerjiyi
D
Hidrolik enerjiyi
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
B
Debriyaj balatasının eskimesi
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Mayıs 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Mayıs 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Mayıs 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Mayıs 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Mayıs 2021 ehliyet sınav soruları
8 Mayıs 2021 ehliyet sinavi sorulari
8 Mayıs 2021 ehliyet sinav sorulari
8 Mayıs 2021 ehliyet sınav soruları çöz
8 Mayıs 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Mayıs 2021

8 Mayıs 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Mayıs 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Mayıs 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık