9 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
B
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
C
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
D
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
Soru 2
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motorun sarsıntılı çalışmasına
B
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
C
Motorun yağ yakmasına
D
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
Soru 3
    Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
B
Araç geçmede uyarı amaçlı
C
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
D
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
Soru 4
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
İl Özel İdareleri
B
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
Jandarma Genel Komutanlığı
Soru 5
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Batan cisim varsa çıkarmamak
B
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
C
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
D
Yarı oturur duruma getirmek
Soru 7
    Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Tel atel
B
Tahta atel
C
İnce rulo sargı
D
Üçgen sargı
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Yakıt sisteminin hava yapması
D
Yakıt deposunun delinmesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Kalp masajı
B
Köprü tekniği
C
Atelle tespit
D
Rentek manevrası
Soru 10
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan dize kadar
B
Topuktan kalçaya kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan koltuk altına kadar
Soru 11
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyon
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 12
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Ayağında çıkık olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Ölmüş olan
Soru 13
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor suyuna yağ karışır.
C
Motor ısınır, yanar.
D
Motor yakıtına yağ karışır.
Soru 14
    Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğundan
B
Yağ karterinden
C
Yağ filtresinden
D
Yağ göstergesinden
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Aks
B
Şaft
C
Karter
D
Rotil
Soru 16
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Soru 17
    Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
A
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
B
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
C
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
D
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
B
El freni ile tespit edilmesi
C
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
D
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
Soru 20
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
B
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
C
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
D
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Soru 22
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
80
B
70
C
30
D
60
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önlemlere bağlı olarak azalabilme
B
Genellikle çevreyi etkileme
C
Önceden tahmin edilebilme
D
Doğal olaylardan olma
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Soru 26
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Tahammül
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Empati
Soru 27
    Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş
B
Şarj
C
Soğutma
D
Süspansiyon
Soru 28
    Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Göğüs yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 29
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Motorin
B
Benzin
C
Antifriz
D
Asitli su
Soru 30
    Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Manifold
B
Teker jantı
C
Buji
D
Karbüratör
Soru 31
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
B
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
C
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
D
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
Soru 32
    Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A
Kırık
B
Çıkık
C
İncinme
D
Burkulma
Soru 33
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
C
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
D
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
Soru 34
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 35
    Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fan motoru
B
Far anahtarı
C
Yakıt göstergesi
D
Sigorta kutusu
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Millî Eğitim Bakanlığı
Soru 37
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
B
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
C
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
D
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
Soru 38
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
B
Termostat arızalıdır.
C
Vantilatör kayışı sıkıdır.
D
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
Soru 39
    Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
B
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
C
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
D
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
Soru 40
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A
Platin ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Buji ayarı
D
Debriyaj ayarı
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Şubat 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Şubat 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Şubat 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları
9 Şubat 2021 ehliyet sinavi sorulari
9 Şubat 2021 ehliyet sinav sorulari
9 Şubat 2021 ehliyet sınav soruları çöz
9 Şubat 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Şubat 2021

9 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Şubat 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık