11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sabırsız
B
Telaşsız
C
Saygılı
D
Sorumlu
Soru 2
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik havası fazladır.
B
Jikle çekilidir.
C
El freni çekilidir.
D
Motor yağı eksiktir.
Soru 3
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
B
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
C
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
D
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
Soru 4
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru 5
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
C
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
D
Şekerli su içirilmeli
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
B
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
C
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 7
    Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Kasık
B
Koltuk altı
C
Şah damarı
D
Köprücük kemiği üzeri
Soru 8
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
eri vites müşirinin
B
olen filtresinin
C
akıt filtresinin
D
ren balatasının
Soru 9
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
u kirliliğini
B
ava kirliliğini
C
ürültü kirliliğini
D
örüntü kirliliğini
Soru 10
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C
Jandarma Genel Komutanlığı
D
İl Özel İdareleri
Soru 11
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
4
B
2
C
3
D
5
Soru 12
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Hizasında
C
Üzerinde
D
Altında
Soru 13
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Bencillik
B
Sorumsuzluk
C
Diğergamlık
D
İnatlaşmak
Soru 14
    Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
100
D
80
Soru 15
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
15
C
50
D
35
Soru 16
    Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Solunumu düzensiz olan
C
Kalbi duran
D
Solunum sayısı azalan
Soru 17
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
C
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
D
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
Soru 18
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
B
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
C
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
D
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
Soru 19
    Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
çıkık
B
burkulma
C
donma
D
kırık
Soru 20
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
nemsenmez yola devam edilir.
D
çık camlar kapatılır.
Soru 21
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türk Ceza Kanunu
B
2872 Sayılı Çevre Kanunu
C
Medeni Kanun
D
Karayolları Trafik Kanunu
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A
Yolcu ve yük
B
Harita ve kroki
C
Reflektör
D
Yangın tüpü
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A
Karter
B
Karbüratör
C
Distribütör
D
Alternatör
Soru 24
    Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Ceza almaktan çekinmek
C
Denetimlerde problem yaşamamak
D
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
Soru 25
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Hoş görülü
B
Bencil olmayan
C
Asabi
D
Saygılı
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Klimanın açık olması
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
Soru 27
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
B
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
D
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan
B
Kan damarları
C
Eklemler
D
Kalp
Soru 29
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
112
C
185
D
177
Soru 30
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
D
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
Soru 31
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A
20
B
30
C
15
D
5
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
D
Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru 33
    Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 34
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 35
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
B
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
B
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
C
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 37
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A
Yol yapımında hata olması
B
Aracın bakımsız olması
C
Alkollü olarak araç kullanması
D
Havanın yağışlı olması
Soru 40
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Dinamo
B
Diferansiyel
C
Motor
D
Vites kutusu
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Nisan 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Nisan 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Nisan 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları
11 Nisan 2022 ehliyet sinavi sorulari
11 Nisan 2022 ehliyet sinav sorulari
11 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları çöz
11 Nisan 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Nisan 2022

11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık