7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Motor performansını bir miktar düşürür.
B
Bagaj hacmini küçültür.
C
Ek yapım maliyeti getirir.
D
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
Soru 2
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Soru 3
    Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 4
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
Trafik kazalarını azaltmanın
C
Yaralıyı değerlendirmenin
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 5
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
D
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
Soru 6
    Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
B
Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
C
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
D
Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
Soru 7
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A
Eğimli yol kesimlerinde
B
Dönemeçlerde
C
Geçiş yolları üzerinde
D
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
Soru 8
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
7
B
10
C
2
D
5
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Görev hali dışında kullanılmaması
B
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
D
Can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 10
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Hızını arttırmak
B
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
C
Selektör yapmak
D
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
Soru 11
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
B
Motorlu araçlar için zorunludur.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 12
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Traktör
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 13
    Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
3
B
5
C
2
D
4
Soru 14
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Öfkeli
C
Hoş görülü
D
Stresli
Soru 15
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
B
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
C
Yan yatış
D
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
Soru 16
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Trafikte hak ihlali
B
Trafik adabı
C
Konuşma üslubu
D
Beden dili
Soru 17
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
4. zaman
B
3. zaman
C
2. zaman
D
1. zaman
Soru 18
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Yeşil
B
Kırmızı
C
Siyah
D
Sarı
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Hava filtresi
B
Su filtresi
C
Benzin filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 20
    Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
A
Mide
B
Böbrekler
C
Akciğerler
D
Safra kesesi
Soru 21
   Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

  1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?
A
30-45-60
B
30-40-50
C
15-20-25
D
10-15-20
Soru 22
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
B
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
C
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
D
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Soru 23
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
B
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
C
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
D
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
Soru 24
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
B
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
D
Yaralıya uzak mesafede çalışması
Soru 25
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Bulantı ve kusmanın olması
C
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 26
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
D
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
Soru 27
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Şoka karşı önlem alınması
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 28
    İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
D
Ağzından bol sıvı verilmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
Soru 30
   I- El freninin çekilmesi II- Kontağın kapatılması III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

  Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun sarsıntılı çalışması
B
Motorda yağlamanın olmaması
C
Yakıt tüketiminin düşmesi
D
Yakıt tüketiminin artması
Soru 32
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
B
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
D
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Yakıt pompasının ayarsız olması
C
Depodaki yakıtın bitmesi
D
Supap ayarının bozulması
Soru 34
    Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kavrama
B
Şarj
C
Marş
D
Ateşleme
Soru 35
    Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Araç lastiği
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Renginin morarması
B
Konuşabilmesi
C
Nefes almasının durması
D
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Açılabilir tavan
B
Emniyet kemeri
C
Panoramik cam
D
Hidrolik direksiyon
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Nisan 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Nisan 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Nisan 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları
7 Nisan 2022 ehliyet sinavi sorulari
7 Nisan 2022 ehliyet sinav sorulari
7 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları çöz
7 Nisan 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Nisan 2022

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık