13 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 2
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
B
Hastanın ayaklarını yükseltmek
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
Soru 3
   I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

  Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 4
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
B
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
C
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
D
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
Soru 5
    Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
50
C
60
D
30
Soru 6
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
Soru 7
    Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
B sınıfı (hususi araç)
B
A1 ve A2 sınıfı
C
G sınıfı
D
C, CE ve D sınıfı
Soru 8
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Mizacın
B
Trafik adabının
C
Beden dilinin
D
Konuşma üslubunun
Soru 9
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Kuzey
D
Batı
Soru 10
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 11
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çocuk bağlama sistemleri
B
Yangın söndürme cihazı
C
Koruma başlığı
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 12
    Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Aynı
C
Önemli değildir.
D
Daha büyük
Soru 13
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
arbonmonoksit eksikliği
B
eslenme yetersizliği
C
u kaybı
D
ksijensizlik
Soru 14
   I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

  Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
B
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
C
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
D
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 17
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Alternatörde
C
Far ampullerinde
D
Fan motorunda
Soru 18
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
B
Far lambalarından biri yanmıyordur.
C
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
D
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Radyatör
B
Hararet göstergesi
C
Vantilatör
D
Termostat
Soru 20
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Yağlama yağına
B
Motorine
C
Soğutma suyuna
D
Hidrolik yağına
Soru 21
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Karaciğer
C
Akciğer
D
Böbrek
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
B
Dinlenmekle geçmemesi
C
Uzun süreli olması
D
Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru 23
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
B
Para cezası verilir.
C
Araçları trafikten men edilir.
D
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
Soru 24
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Bencillik
B
Sabır
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 25
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Delici göğüs yaralanması
B
Solunum yolu tıkanması
C
Kalp durması
D
Bacak kemiği kırılması
Soru 26
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Toplum hakkı
B
Çevre hakkı
C
Kamu hakkı
D
Birey hakkı
Soru 27
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
B
Beyin kanaması
C
Şok durumu
D
Ayak bölgesinden yılan sokması
Soru 28
    Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Güvenlik şeridinden devam etmeli
B
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
C
Müziği sonuna kadar açmalıdır
D
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
Soru 29
    Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A
Beyin
B
Akciğer
C
Kalp
D
Böbrek
Soru 30
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Bulantı ve kusmanın olması
B
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 31
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileğinde burkulma
B
Yüksek ateş
C
Görme bozukluğu
D
Kalp krizi
Soru 32
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
B
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 34
    Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sarımsaklı yoğurt yedirme
B
Bol su içirme
C
İçtiği maddeyi sulandırıp verme
D
Kusturma
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Fren balatası
B
Helezon yay
C
Amortisör
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 36
  I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
I ve IV.
B
II ve III.
C
II, III ve IV.
D
I, II ve III.
Soru 37
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
C
Kazazedenin bilincini yitirmesi
D
Reflekslerin kaybolması
Soru 38
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Geçiş hakkı kuralına uyulması
B
Aracın hızının artırılması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Şerit değiştirilmesi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
13 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
13 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
13 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
13 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Mayıs 2022

13 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık