16 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Şerit
B
Kavşak ortak alanı
C
Banket
D
Platform
Soru 2
    Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz manifoldu
B
Emme manifoldu
C
Emme supabı
D
Karbüratör
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
B
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
C
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
D
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
Soru 5
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Azami toplam ağırlık
B
Yüklü ağırlık
C
Taşıma sınırı (Kapasite)
D
Gabari
Soru 6
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
olunum
B
ilinç durumu
C
olaşım
D
ava yolu açıklığı
Soru 7
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Küfretmesi
B
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
C
Aynı şekilde karşılık vermesi
D
Gülümseyerek karşılık vermesi
Soru 8
    Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
B
İlk yardım tedbirlerini almakla
C
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
D
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
Soru 9
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
10
C
20
D
5
Soru 10
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hafif hapis cezası
B
Aracına el koyma
C
Para cezası ve ceza puanı
D
Trafikten men etme
Soru 11
    İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Ayak bileğinin burkulması
B
Ayakta olan kanamalar
C
Beyin kanaması
D
Şok
Soru 12
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 13
   Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

  Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Sosyallik
B
Acemi sürücülük
C
Sorumluluk
D
Özgürlük
Soru 14
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
C
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
D
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
Soru 15
   I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı

  Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 16
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
5
B
20
C
10
D
15
Soru 17
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
İki araç boyu kadar
B
Takip mesafesi kadar
C
Üç araç boyu kadar
D
Bir araç boyu kadar
Soru 18
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Aracın başında gözcü bulundurulması
B
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
C
Trafik görevlisine haber verilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
B
Görev hali dışında kullanılmaması
C
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
D
Can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yapmak
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
D
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Soru 21
    Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Hareket sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 22
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıma
B
Ulaşım
C
Taşıt
D
Tren
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Sabırlı davranmak
B
Öfkeli olmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 24
    Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Haftada bir
C
Altı ayda bir
D
Günde bir
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 26
    Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
A
Kavrama
B
Şaft
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 27
    Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Antifriz
B
Termostat
C
Kızdırma bujisi
D
Hava filtresi
Soru 28
    Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
B
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
C
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
D
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Soru 29
    Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A
Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
B
Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C
Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D
Taşıtın geri manevra yaptığını
Soru 30
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, otobüse
B
Azami ağırlığı az olan, diğerine
C
Otobüs, otomobile
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 31
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Nabız sayısının azalmasından
B
Yüzünün sararmasından
C
Göğüs kafesinin yükselmesinden
D
Vücut sıcaklığının azalmasından
Soru 32
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
İş makinesi, otomobil, minibüs
B
Otobüs, kamyon, kamyonet
C
Çekici, kamyon, minibüs
D
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
Soru 33
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Eylül - 1 Ocak
D
1 Aralık - 1 Nisan
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
A
Kaldırımların yetersiz olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
D
Yolun bakımsız olması
Soru 35
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
16 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
16 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
16 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
16 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Mayıs 2022

16 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık