1 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Beden dili
Soru 2
    Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 3
    Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Taşıt giremez
B
Taşıt trafiğine kapalı yol
C
Motosiklet giremez
D
Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 4
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Tahammülsüzlük
B
Feragat ve fedakârlık
C
Sabırsızlık
D
Saldırganlık
Soru 5
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B
Şarj kablosunu
C
Marş kablosunu
D
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
Soru 6
    Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Silindirlerin
B
Bujilerin
C
Fren balatalarının
D
Debriyaj balatasının
Soru 8
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
B
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
C
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
D
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
Soru 9
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
O bölgeden dikkatli geçmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 11
    Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

A
Yalnız 1
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 12
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
D
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Soru 13
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
D
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Soru 14
    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
B
Bariyer kapalı ise durulması
C
Hızın azaltılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 15
• Aracın hızı azaltılır. • En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir. • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır

    Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
A
B
C
D
Soru 16
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Mizacın
B
Konuşma üslubunun
C
Beden dilinin
D
Trafik adabının
Soru 17
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
B
Solunum kontrolü
C
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D
Dolaşım kontrolü
Soru 18
    İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?
A
Hoşgörü
B
Sempati
C
Korku
D
Öfke
Soru 19
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Kayıt ve tescilinin onaylanması
B
Periyodik bakım kartının doldurulması
C
Muayenesinin yaptırılmamış olması
D
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
Soru 20
    Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrolik fren
B
Hava yastığı
C
Hidrolik direksiyon
D
Otomatik hız kontrol
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Bagaj hacmini küçültür.
B
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
C
Motor performansını bir miktar düşürür.
D
Ek yapım maliyeti getirir.
Soru 22
    Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
2 - 1 - 3
B
3 - 1 - 2
C
3 - 2 - 1
D
2 - 3 - 1
Soru 23
    Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
İş makinesi
C
Çekici
D
Motosiklet
Soru 24
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Araçta yangın riskinin oluşması
B
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
C
Çevre kirliliğini engellemek
D
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
Soru 25
    Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
Soru 26
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 27
    Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
B
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
C
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
D
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 28
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
Soru 30
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Kara yolundaki taşıt sayısı
B
Işıklı işaret cihazları
C
Yol çizgileri
D
Trafik polisinin sayısı
Soru 31
    Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
A
Karbonmonoksit
B
Karbondioksit
C
Kükürt
D
Kurşun
Soru 32
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yarı oturuş
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Dik oturuş
Soru 33
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, iş makinesine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
İş makinesi, otomobile
Soru 34
    Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 35
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Feragat
B
Nezaket
C
Sevgi
D
Saygı
Soru 36
    Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

    Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 37
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Ayak bileğinde çıkık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 38
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Belirli aralıklarla mola vermeleri
B
Araç kullanırken dikkatli olmaları
C
Kurallara uygun davranmaları
D
Hız sınırlarını aşmaları
Soru 39
    Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
B
C
D
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
B
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
C
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
D
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
Soru 41
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Vites kutusu
B
Dinamo
C
Diferansiyel
D
Motor
Soru 42
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Bencil olmayan
C
Saygılı
D
Hoş görülü
Soru 43
    Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
B
C
D
Soru 44
I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

    Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 45
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
B
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
C
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
D
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
Soru 46
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Vites kutusunun
B
Pistonların
C
Rot başlarının
D
Krank milinin
Soru 47
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A
Fazla yolcu almak
B
Karşı şeridi ihlal etmek
C
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
D
Aşırı yük yüklemek
Soru 48
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Vitesin boşa alınması
B
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Araçta gözcü bulundurulması
Soru 49
    Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A
Yaya geçidi
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Bisiklet yolu
Soru 50
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
1 - 2
B
3 – 4
C
1 - 3
D
2 - 4
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
1 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Eylül 2021

1 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık