11 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Göstergeler sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Aydınlatma sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 2
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
B
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
C
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
D
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru 3
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
ülatör
B
ektör
C
şör
D
i
Soru 4
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
u kirliliğini
B
ürültü kirliliğini
C
örüntü kirliliğini
D
ava kirliliğini
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru 6
    Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
İtfaiye II. Sivil Savunma aracı III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç IV. Doğru geçecek araç
B
I
C
II
D
III
Soru 7
    Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Dinç ve zinde olma
B
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
C
Reflekslerinde zayıflama
D
Manevra kabiliyetinde artma
Soru 8
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, minibüse
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Minibüs, otomobile
Soru 9
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Jikle devresinde
B
Akünün kutup başlarında
C
Rölanti devresinde
D
Marş motorunun kablo bağlantılarında
Soru 10
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
6 Ay
B
3 Ay
C
1 Ay
D
1 Yıl
Soru 11
    Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
A
Sadece öğrenci indirip bindirirken
B
Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D
Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
Soru 12
    Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 13
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
ark yeri
B
topark
C
urak
D
araj
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Sıkıştırma zamanı
B
İş zamanı
C
Marş zamanı
D
Emme zamanı
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
D
şırı hız yapmaktan kaçınılması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
A
Vantilatör
B
Alternatör
C
Radyatör
D
Endüksiyon bobini
Soru 17
    Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 18
  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve III.
B
II ve III.
C
I, II ve III.
D
I ve II.
Soru 19
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Dik oturuş
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Yarı oturuş
Soru 20
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
Soru 21
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Kaza yerinin açık ve net adresi
B
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
C
Araçların hasar durumu
D
Yaralıların durumu ve sayısı
Soru 22
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akünün boşalması
C
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Omurgasında kırık olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Kaburga kemiğinde kırık olan
D
Kalça kemiğinde kırık olan
Soru 24
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme manifoldu
B
Karbüratör
C
Hava filtresi
D
Emme supabı
Soru 25
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akünün suyu fazladır.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Vantilatör kayışı gevşektir.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 26
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B
Şerit değiştirmesi
C
Hızını azaltması
D
Hızını artırması
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendini üstün görmek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
D
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
Soru 29
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
tali kusur
C
asli kusur
D
yol kusuru
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Aküyü şarj etmek
B
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
C
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D
Bujilere giden akımı yükseltmek
Soru 31
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
B
Toplardamar kanamaları
C
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
D
Bacak bölgesi kanamaları
Soru 32
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuru sargı bezi ile kapatmak
B
Yara merhemi sürmek
C
Bol su ile yıkamak
D
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
Soru 33
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
4
B
3
C
2
D
5
Soru 34
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yolcuları soldan indirip bindirmek
B
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
C
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
D
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum sesinin dinlenmesi
B
Soluk verişinin hissedilmesi
C
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
D
Deri renginin gözlenmesi
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Akciğer
B
Mide
C
Beyin
D
Karaciğer
Soru 37
    Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Siyah
B
Yeşil
C
Kırmızı
D
Sarı
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
11 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
11 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
11 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
11 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Ağustos 2020

11 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık