1 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   "İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
yol kusuru
D
tali kusur
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Vantilatör kayışının sıkı olması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin kuru ve sıcak olması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Nabız atışının güçlü olması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 4
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Karla ovularak masaj yapma
B
Kaynar su ile yıkama
C
İyice sarılarak uyutma
D
Şekerli ılık içecekler verme
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Besin zehirlenmesi olanlar
B
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
C
Omurilik zedelenmesi olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 6
    Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?
A
Solunum yolu
B
Boşaltım yolu
C
Sindirim yolu
D
Dolaşım yolu
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Fren ayarının
B
Diferansiyel ayarının
C
Motor ayarının
D
Vites kutusu ayarının
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
B
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
C
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Dudak çevresinin morarması
C
Bilinç seviyesinin artması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Fren pedalının zayıf olması
B
Fren sisteminde hava olması
C
Fren müşürünün arızalı olması
D
Fren hidroliğinin fazla olması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması
B
Aracının arıza yapması
C
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 12
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
B
Dar bir kavisle dönmesi
C
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 13
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 14
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati kurmaktan kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
D
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Soru 15
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Solunum desteğinin sağlanmasını
C
Kan dolaşımının sağlanmasını
D
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
Soru 16
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın motorunu çalıştırabilmek
B
Aracın hareket etmesini engellemek
C
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
D
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
Soru 17
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
130
B
90
C
100
D
110
Soru 18
    Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Kan şekeri
B
Solunum
C
Vücut ısısı
D
Nabız
Soru 19
    “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
B
Boylamasına karın yaralanması olanlarda
C
Omurga yaralanmalarında
D
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Soru 20
    Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
A
Kalp durması
B
Burkulma
C
Şok
D
Kulak çınlaması
Soru 21
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
Olay yerini değerlendirmenin
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
Soru 22
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
İnatlaşmanın
B
Tahammülsüzlüğün
C
Bencilliğin
D
Beden dilinin
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Solunum yolunun tıkanması
B
Birinci derece yanıklar
C
Zehirli gazların solunması
D
Suda boğulma
Soru 24
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Motorine
B
Hidrolik yağına
C
Yağlama yağına
D
Soğutma suyuna
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Yüzün soğuk su ile yıkanması
B
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Pazı kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kaval kemiği
Soru 27
    Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Akü elektroliti
D
Cam suyu antifrizi
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Motorun yüksek devirde kullanılması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Fren balatalarının ıslanması
C
Motorun hararet yapması
D
Lastik hava basıncının fazla olması
Soru 30
    Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
İple sarılır.
B
Değiştirilir.
C
Bantlanır.
D
Yapıştırılır.
Soru 31
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Akünün daha çabuk bitmesine
B
Motordaki aşıntıların artmasına
C
Aracın daha yavaş gitmesine
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 32
   İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
B
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
D
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
Soru 33
  I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

  Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 34
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Marş sistemi
Soru 35
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
B
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
C
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
D
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
Soru 36
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Saygısız
B
Bencil
C
Korkusuz
D
Farkındalık kazanmış
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
1 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
1 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
1 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
1 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Ağustos 2020

1 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık