4 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Marş dişlisinin
B
Triger kayışının
C
Volan dişlisinin
D
Endüksiyon bobininin
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
B
Tuzlu ayran içirmek
C
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
D
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Uygun vitesle seyredilmesi
B
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
Soru 4
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Girişim
B
İlk yardım
C
Yöntem
D
Trafik
Soru 5
    Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şaft
B
Aks
C
Rotil
D
Amortisör
Soru 6
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
B
Hız sınırına uyma
C
Trafik levhalarını okuma
D
Yayaya yol verme
Soru 7
    Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
B
Aracı yavaş kullanmak için
C
Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
D
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
Soru 8
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Direksiyon kilitlenir.
B
Akü tam şarj olur.
C
Direksiyon daha rahat döner.
D
Sürüş kolaylaşır.
Soru 10
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarını yükseltmek
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
Soru 11
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru 12
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 13
    Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
C
Silindire yağ karışımı göndermek
D
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
Soru 14
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Feragat
B
Saygı
C
Sevgi
D
Nezaket
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Yolu trafiğe açmak
C
Yolu trafiğe kapatmak
D
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
Soru 16
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
B
Hızını artırması
C
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Avans ayarının bozuk olması
B
Debriyaj balatasının aşınmış olması
C
Direksiyon kutusunun arızalı olması
D
Aracın hızının fazla olması
Soru 18
   Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
lternatör
B
mortisör
C
istribütör
D
adyatör
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?
A
Motorun durmasını sağlamak
B
Motora ilk hareketi vermek
C
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
D
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A
Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
B
Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C
Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
D
Her iki aracın yüklü olması
Soru 21
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
20
B
10
C
5
D
15
Soru 22
    Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Lastik basınç sensörü
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Patinaj zinciri
D
Çekme halatı
Soru 23
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Traktör
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 24
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Trafik belgesinin
B
Kara yolu uygunluk belgesinin
C
Noter satış belgesinin
D
Kasko belgesinin
Soru 25
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın düz zeminde olmasına
B
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D
Aracın yan tarafına eğik olmasına
Soru 26
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 27
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
50
C
20
D
40
Soru 28
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Açık karın yarası olan
C
Ayak kemiği kırık olan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Kazazede
B
Adli tıp
C
Trafik psikolojisi
D
İlk yardımcı
Soru 31
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Tam tıkanma
B
Damar tıkanması
C
Kısmi tıkanma
D
Solunum durması
Soru 32
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru 33
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Cinsiyeti
B
Boyu
C
Yaşı
D
Vücut ısısı
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
B
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
C
Empati kurmaktan kaçınmak
D
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Kırmızı ışık yanarken beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 36
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 2
B
SRC 4
C
SRC 1
D
SRC 3
Soru 37
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
B
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
C
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
D
Kasa üzerinin kapalı olması
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Isıtma bujilerinin arızalanması
C
Radyatörün su sızdırması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 39
   Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

  Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
Yalnız 2
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
B
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
C
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
D
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
4 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
4 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
4 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
4 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Ağustos 2020

4 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık