10 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Motor performansını bir miktar düşürür.
B
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
C
Ek yapım maliyeti getirir.
D
Bagaj hacmini küçültür.
Soru 2
    Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
aşam bulgularının sık sık izlenmesi
B
ışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
C
ilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
D
ilinç kontrolünün yapılması
Soru 4
    Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 5
    Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Doku
B
Hücre
C
Sistem
D
Gövde
Soru 6
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 7
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
B
Ön lastiklerin birine
C
Çekici lastiklerin ikisine
D
Arka lastiklerin birine
Soru 8
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Park ışıkları
D
Dönüş ışıkları
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A
Yakıt tüketiminin azaltılması
B
Araç içi nem oranının ayarlanması
C
Hava sirkülasyonunun sağlanması
D
Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
Soru 10
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Banket
C
Geçiş yolu
D
Şerit
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor soğutma suyu
D
Cam suyu
Soru 12
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Sis ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 13
    Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz manifoldu
B
Emme manifoldu
C
Emme supabı
D
Karbüratör
Soru 14
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Sistem - Doku - Organ - Hücre
B
Hücre - Organ - Doku - Sistem
C
Hücre - Doku - Organ - Sistem
D
Organ - Hücre - Doku - Sistem
Soru 15
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
B
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
C
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
D
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
Soru 16
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Üzerinde
C
Ortasında
D
Altında
Soru 17
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 18
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Şifreli ve gizli
B
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C
Yazılı, sözlü ve hareketli
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
B
Yakıt deposunun delinmesi
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Yakıt sisteminin hava yapması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
sı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
B
ışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
C
ğızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
D
azazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
Soru 21
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Trafikten men cezası
C
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
D
Para ve ceza puanı
Soru 22
    Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
Takip mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Öfke
B
Bedensel Sakatlık
C
İşitme
D
Yaş
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 25
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

  Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
, II ve III.
B
alnız II
C
alnız III
D
alnız I
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
B
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
C
Motoru tam yükte çalıştırmak
D
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
Soru 27
    Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Durma
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Rölanti ayarının
B
Avans ayarının
C
Rot ayarının
D
Buji ayarının
Soru 29
    İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
B
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
C
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
D
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
Soru 30
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Görgüsüzce davranan
B
Hoşgörülü
C
Bencil
D
Aşırı tepki gösteren
Soru 31
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Motorin
B
LPG
C
Biodizel
D
Benzin
Soru 32
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Trafik denetimlerinde göstermek
C
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
D
Araç muayenelerinde göstermek
Soru 33
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motor çalışır halde farların yakılması
B
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
C
Aracın başında gözcü bulundurulması
D
Trafik görevlisine haber verilmesi
Soru 34
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Distribütördeki
B
Marş motorundaki
C
Bujilerdeki
D
Flaşördeki
Soru 35
    Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?
A
Motor ile vites kutusu arasında
B
Diferansiyel ile tekerlekler arasında
C
Krank mili ile volan arasında
D
Vites kutusu ile şaft arasında
Soru 36
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Ulaşım
B
Trafik
C
Erişme
D
Taşıma
Soru 37
    Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
C
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 38
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kalça kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kol kemiği
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
B
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
C
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
D
Krank miline yataklık etmek
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
10 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
10 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
10 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
10 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Ağustos 2020

10 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık