6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Gece körlüğü
Soru 2
    Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
A
Kükürt
B
Karbondioksit
C
Kurşun
D
Karbonmonoksit
Soru 3
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
renlerden ses gelir.
B
raç bir tarafa çeker.
C
ren hidroliği azalır.
D
ren pedalı sertleşir.
Soru 4
    Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Diş eti kanaması
C
Kılcal damar kanaması
D
Toplardamar kanaması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Gaz yağı
B
Motorin
C
Benzin
D
Antifriz
Soru 6
  • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

  Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
urma
B
dönüşü yapma
C
ark etme
D
eri gitme
Soru 7
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Buji
C
Soket
D
Ampul
Soru 8
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız I
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 10
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Sürekli kornaya basması
B
Aşırı stres yapması
C
Bencil davranması
D
Hoşgörülü olması
Soru 11
    Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Orta şerit
B
Yavaşlama şeridi
C
Tırmanma şeridi
D
Hızlanma şeridi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Rölanti ayarının bozuk olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 13
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 14
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Kamyonete
B
İş makinesine
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Kamyona
Soru 15
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
B
Bir meslek sahibi olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 17
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Sindirim sistemini
B
Hareket sistemini
C
Dolaşım sistemini
D
Boşaltım sistemini
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
C
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
D
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Soru 19
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak bileğinde çıkık olan
D
Solunum zorluğu çeken
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
C
Şokun önlenmesi
D
Acil yardım istenmesi
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
C
İl Trafik Komisyonu
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Silecek motoru
B
Otomatik klima
C
Marş motoru
D
Akü
Soru 23
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Hız sınırlarının aşılmasına
B
Trafik yoğunluğunun azalmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
Yakıt tasarrufuna
Soru 24
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj göstergesi
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Kısa ve uzun far göstergeleri
D
Dörtlü flaşör göstergesi
Soru 25
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 27
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
B
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
C
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
D
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
Soru 28
    Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru
B
Kondansatör
C
Alternatör
D
Distribütör
Soru 29
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Benzinin bitmesi
D
Akünün boşalması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Aşırı hareketlilik
B
Kalp atımının olmaması
C
Bilincin açık olması
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 31
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Yaya ve okul geçitlerinde
B
Duraklara 30 metre mesafede
C
Sol şeritte
D
Dönemeçlerde
Soru 32
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
70
C
40
D
60
Soru 33
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Hızlanma şeridini
B
Orta şeridi
C
Yavaşlama şeridini
D
Tırmanma şeridini
Soru 34
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastiklerin ömrünü uzatmak
B
Aracın ivmelenme süresini artırmak
C
Yakıt tüketimini azaltmak
D
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
Soru 35
    Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
D
B
C
C
E
D
B
Soru 36
    “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A
Lâstik tekerlekli traktör
B
Minibüs
C
Motosiklet
D
Atv
Soru 37
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru 38
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
B
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
C
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
D
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
Soru 39
    İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
B
Hastaları tedavi etmek
C
Trafik kazalarını önlemek
D
Temel yaşam desteği sağlamak
Soru 40
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
B
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
C
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
D
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
D
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
6 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ağustos 2020

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık