6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Acil yardım istenmesi
B
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
C
Şokun önlenmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 2
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Benzinin bitmesi
C
Fren balatalarının aşınması
D
Akünün boşalması
Soru 3
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Yavaşlama şeridini
B
Orta şeridi
C
Tırmanma şeridini
D
Hızlanma şeridini
Soru 4
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Aşırı hız yapılması
D
Lastiklerin havasının az olması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Bilincin açık olması
B
Kalp atımının olmaması
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Aşırı hareketlilik
Soru 8
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Sürekli kornaya basması
B
Hoşgörülü olması
C
Aşırı stres yapması
D
Bencil davranması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Benzin
B
Antifriz
C
Gaz yağı
D
Motorin
Soru 10
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Hareket sistemini
B
Boşaltım sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 11
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I ve II.
Soru 12
    “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A
Lâstik tekerlekli traktör
B
Motosiklet
C
Atv
D
Minibüs
Soru 13
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
B
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
C
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
D
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
Soru 14
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Renk körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
Gece körlüğü
Soru 15
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, II, III ve IV.
B
I ve II.
C
II, III ve IV.
D
I, III ve IV.
Soru 16
  • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

  Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
ark etme
B
eri gitme
C
urma
D
dönüşü yapma
Soru 17
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Dönemeçlerde
B
Sol şeritte
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 18
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
60
B
50
C
70
D
40
Soru 19
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 20
    Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
A
Kükürt
B
Karbondioksit
C
Karbonmonoksit
D
Kurşun
Soru 21
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Ayak bileğinde çıkık olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 24
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğunun azalmasına
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Hız sınırlarının aşılmasına
D
Yakıt tasarrufuna
Soru 25
    Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru
B
Alternatör
C
Kondansatör
D
Distribütör
Soru 26
    Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Diş eti kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Kılcal damar kanaması
Soru 27
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Ampul
C
Soket
D
Buji
Soru 28
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 29
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
raç bir tarafa çeker.
B
ren hidroliği azalır.
C
renlerden ses gelir.
D
ren pedalı sertleşir.
Soru 30
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
İş makinesine
C
Kamyona
D
Kamyonete
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
C
İl Trafik Komisyonu
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 32
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
B
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
C
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
D
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
Soru 34
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kısa ve uzun far göstergeleri
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Şarj göstergesi
D
Dörtlü flaşör göstergesi
Soru 35
    Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Orta şerit
B
Tırmanma şeridi
C
Yavaşlama şeridi
D
Hızlanma şeridi
Soru 36
    İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarını önlemek
B
Temel yaşam desteği sağlamak
C
Hastaları tedavi etmek
D
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
Soru 37
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
B
Lastiklerin ömrünü uzatmak
C
Aracın ivmelenme süresini artırmak
D
Yakıt tüketimini azaltmak
Soru 38
    Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
D
B
C
C
E
D
B
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
B
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Bir meslek sahibi olmak
Soru 40
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
B
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
C
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
D
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Silecek motoru
B
Marş motoru
C
Otomatik klima
D
Akü
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
6 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Ağustos 2020

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık