10 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
C
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 2
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Kamyon, otomobile
C
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Otomobil, kamyona
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Kan basıncının düşmesi
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 4
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İki şeridi birden kullanması
B
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
Soru 5
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
B
letişim becerilerinin zayıf olması
C
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
elaşlı ve tedirgin olması
Soru 7
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kalp masajında kullanmak
B
Etrafı temizlemek
C
Yaraları kapatmak ve sarmak
D
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
Soru 8
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
25
B
20
C
10
D
15
Soru 9
    İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Şoka karşı önlem alınması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 10
    Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Terminal
C
Banket
D
Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
B
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru 12
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Toplardamar kanamaları
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
D
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
D
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
Soru 14
   “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
trafik cezası
B
trafik müfettişi
C
trafik terörü
D
trafik adabı
Soru 15
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyu seviyesini göstermek
B
Antifriz seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Elektrolit seviyesini göstermek
Soru 16
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
B
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
C
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
D
Kasa üzerinin kapalı olması
Soru 17
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün boşalması
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
B
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
D
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
Soru 19
    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
3
C
1
D
2
Soru 20
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
7
B
5
C
2
D
10
Soru 21
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kalça kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kol kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 22
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
90
B
130
C
100
D
110
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
Soru 24
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Stresli
B
Öfkeli
C
Hoş görülü
D
Asabi
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
C
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
D
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
Soru 26
    Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Halsizlik
B
Koma
C
Bayılma
D
Sara
Soru 27
    Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
156
B
110
C
155
D
112
Soru 28
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 29
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
B
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
C
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
D
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
Soru 30
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
alnız I
B
, II ve III.
C
ve II.
D
I ve III.
Soru 31
    Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A
Gürültü
B
Sesli ilan
C
Duyuru
D
Konuşma
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Marş zamanı
D
İş zamanı
Soru 33
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
4
B
2
C
5
D
3
Soru 34
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Sigorta
B
Marş motoru
C
Endüksiyon bobini
D
Karbüratör
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Zehirli gazların solunması
B
Solunum yolunun tıkanması
C
Birinci derece yanıklar
D
Suda boğulma
Soru 37
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
B
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
C
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
D
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
Soru 38
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
i
B
ektör
C
şör
D
ülatör
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
10 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
10 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
10 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
10 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Nisan 2021

10 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık