9 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarını önlemek
B
Temel yaşam desteği sağlamak
C
Hastaları tedavi etmek
D
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
Soru 2
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 3
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru 4
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız II doğru
D
Yalnız I doğru
Soru 5
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Platform
B
Yaya geçidi
C
Yaya yolu
D
Geçiş yolu
Soru 6
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
B
Şoka karşı önlem alınması
C
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
B
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C
Isıtma bujisinin arızalı olması
D
Hararet müşirinin arızalı olması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A
Motoru soğutmak
B
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
C
Aküyü şarj etmek
D
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
Soru 10
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Noter satış belgesinin
B
Trafik belgesinin
C
Kasko belgesinin
D
Kara yolu uygunluk belgesinin
Soru 11
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
B
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
C
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
D
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
Soru 12
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
B
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
C
Far lambalarından biri yanmıyordur.
D
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 13
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 3
B
SRC 1
C
SRC 4
D
SRC 2
Soru 14
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nabız atımlarının olmaması
B
Solunumun güç olması
C
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
D
Vücutta morarma olması
Soru 15
    Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 16
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
İki çizgisi arasında
B
Alt çizgisinden aşağıda
C
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
D
Üst çizgisinden yukarıda
Soru 17
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Zihinsel aktivitenin korunması
B
Sindirim işlevinin rahat olması
C
Kanamanın durdurulması
D
Şokun engellenmesi
Soru 18
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Rölanti ayarı
B
Far ayarı
C
Rot ayarı
D
Supap ayarı
Soru 19
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Klimanın düzensiz çalışmasına
C
Akünün kısa zamanda bitmesine
D
Motor devrinin yükselmesine
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Özel plaka olmalı
B
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
C
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
D
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
Soru 21
    Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
45
B
35
C
50
D
25
Soru 22
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
Monoküler (tek gözü gören)
C
İki gözü görmeyen
D
Renk körlüğü
Soru 23
    İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Nükleer enerjiyi
B
Elektrik enerjisini
C
Hidrolik enerjiyi
D
Isı enerjisini
Soru 24
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 25
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş işareti vermesi
B
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
C
Hızını azaltması
D
Geniş bir kavisle dönmesi
Soru 26
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ural ihlallerinin azalmasına
B
azaya karışma olasılığının azalmasına
C
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
D
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
B
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
C
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
D
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 28
   "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

  Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sorumluluk sahibidir
B
Kendine güvenmektedir
C
Yardımlaşmayı sever
D
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
Soru 29
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
B
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
C
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
D
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Enjektör
B
Buji
C
Distribütör
D
Karter
Soru 31
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Yaya yolunda sürülmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Soru 33
    Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
B
Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
C
Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
D
Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
Soru 34
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Far ampullerinin patlaması
C
Akünün boşalması
D
Motor devir göstergesinin arızalanması
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Fren balatası
B
Helezon yay
C
Amortisör
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
B
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
C
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
D
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru 37
    Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorka yük konulması
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
9 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
9 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
9 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
9 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Nisan 2021

9 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık