2 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Başarılı iletişim kurmak
B
Öfkeli olmak
C
Kural ihlalinden kaçınmak
D
Sabırlı davranmak
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Öndeki araçların durması sonucu durmak
B
İşaret levhalarına uyarak durmak
C
Kırmızı ışıkta durmak
D
Yolcu indirip bindirmek için durmak
Soru 3
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 4
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 5
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Trafik psikolojisi
B
Adli tıp
C
İlk yardımcı
D
Kazazede
Soru 6
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
B
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D
Yakıcı maddeyle temas şekli
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
C
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 8
    Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ göstergesinden
B
Yağ filtresinden
C
Yağ çubuğundan
D
Yağ karterinden
Soru 9
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Çekici
Soru 10
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
B
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
C
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 11
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
asli kusur
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A
Frenleme performansını azaltmak
B
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
C
Titreşimleri azaltmak
D
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
Soru 13
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Su kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Radyasyon
Soru 14
    Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
C
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Kanama varsa, hemen durdurulması
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 16
    Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 17
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
İki araç boyu kadar
B
Takip mesafesi kadar
C
Üç araç boyu kadar
D
Bir araç boyu kadar
Soru 18
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men cezası
B
Para ve ceza puanı
C
Ağır hapis cezası
D
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
Soru 19
    Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
B
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
C
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
D
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Soru 20
  I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur.
B
I. yanlış II. doğrudur.
C
I. doğru II. yanlıştır.
D
Her ikisi de yanlıştır.
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
Soru 22
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Uzun yakıt boruları
B
Eski ve aşınmış lastikler
C
Antifrizli soğutma suyu
D
Tam şarjlı akü
Soru 23
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
B
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
C
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 24
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 25
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
B
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
C
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
D
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
Soru 26
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
B
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
C
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
D
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
Soru 27
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
künün şarj olmasını sağlamak
B
akıt tüketimini azaltmak
C
racın dönüşlerini sağlamak
D
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Sindirimin değerlendirilmesi
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
D
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 30
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
B
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
C
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Motoru tam yükte çalıştırmak
B
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
C
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Aracın hızının fazla olması
B
Avans ayarının bozuk olması
C
Debriyaj balatasının aşınmış olması
D
Direksiyon kutusunun arızalı olması
Soru 33
    B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 34
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Motorine
B
Yağlama yağına
C
Hidrolik yağına
D
Soğutma suyuna
Soru 35
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Bir meslek sahibi olmak
B
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
C
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
Soru 37
    Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Kalça kemiği kırık olan
B
Şoka girmiş olan
C
Kol kemiği kırık olan
D
Omurga kırığı olan
Soru 38
    Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
D
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
Soru 39
    Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Yağ seviyesine
B
Antifriz seviyesine
C
Elektrolit seviyesine
D
Hidrolik seviyesine
Soru 40
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlamalıdır.
B
Hızlanmalıdır.
C
Dikkatli geçmelidir.
D
Kalkışa hazırlanmalıdır.
Soru 41
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
2 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
2 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
2 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
2 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı