3 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
A
Vücudun bir bölümünde felç
B
İç kanama
C
Acıkma hissi
D
Hazımsızlık
Soru 2
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Geçiş hakkı kuralına uyulması
C
Şerit değiştirilmesi
D
Aracın hızının artırılması
Soru 3
    Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz susturucusu
B
Egzoz manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz supabı
Soru 4
    Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
B
Şoka karşı önlem alınması
C
Yara yerinin soğuk tutulması
D
Meyve suyu içirilmesi
Soru 5
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
C
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
Soru 6
    Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
Treyler
D
Kurtarıcı
Soru 7
    Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
İntikal mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A
Yağ seviyesinin normal olması
B
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
C
Akünün şarjlı olması
D
Yakıt seviyesinin düşük olması
Soru 9
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Aracın başında gözcü bulundurulması
B
Trafik görevlisine haber verilmesi
C
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 10
  I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
I ve IV.
B
I, II ve III.
C
II, III ve IV.
D
II ve III.
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Göğüs kemiğinde kırık olan
B
Kalça kemiğinde kırık olan
C
Omurilik zedelenmesi olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
B
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
C
Viraja girmeden önce hızı artırmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 14
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Endüksiyon bobininin
B
Volan dişlisinin
C
Triger kayışının
D
Marş dişlisinin
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Kazazede
B
İlk yardımcı
C
Adli tıp
D
Trafik psikolojisi
Soru 16
    İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
B
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
C
Aracın modeline
D
Yaralıların cinsiyetlerine
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 18
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Rüzgârlık ve boyun korsesi
C
Çocuk bağlama sistemi
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 19
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yan yatış
Soru 20
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğüne
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
Emniyet Genel Müdürlüğüne
D
İçişleri Bakanlığına
Soru 21
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Karterde yağın kalmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 22
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A
Dilini ısırmış olabileceği
B
Omurgasında kırık olabileceği
C
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
D
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
Soru 23
   "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır."

  Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Psikolojik problemlerinin olduğunu
B
Empati yeteneklerini gelişmiş olduğunu
C
Yeterince terbiye alamadıklarını
D
Bencil olduklarını
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
eriye dönmek
B
orunluluk dışında park etmek
C
eri gitmek
D
ızına uygun şeritte gitmek
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A
Fazla yolcu almak
B
Karşı şeridi ihlal etmek
C
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
D
Aşırı yük yüklemek
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Dolaşımın değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Kontak anahtarı
D
Kilometre saati
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Katalitik konvertör
Soru 29
   I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

  Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 30
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Tren
B
Taşıt
C
Taşıma
D
Ulaşım
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
B
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
C
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
D
Uygun vitesle seyredilmesi
Soru 32
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
Soru 33
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Hava filtresi
C
Sinyal ampulü
D
Yakıt göstergesi
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 35
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Tıkanma
C
Soluk durması
D
Kalp durması
Soru 36
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Dolaşım kontrolü
B
Solunum kontrolü
C
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
3 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
3 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
3 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
3 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Nisan 2021

3 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık