11 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortasının
B
Koltuk ferdi kaza sigortasının
C
Aracın bakımının
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
Soru 2
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
nemsenmez yola devam edilir.
B
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
çık camlar kapatılır.
D
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 3
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
D
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
Soru 4
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarını yükseltmek
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
C
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
D
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
Soru 5
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor devir göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Yağ göstergesi
D
Hararet göstergesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
C
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
D
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Fren hidroliğinin
C
Araç lastiklerinin
D
Polen filtresinin
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Rentek manevrası
B
Köprü tekniği
C
Kalp masajı
D
Atelle tespit
Soru 9
    Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 11
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
B
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
C
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
D
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
Soru 12
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
B
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
C
Hareket etmemesi sağlanmalı
D
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
Soru 13
    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaza tespit tutanağı
B
Araç imalat belgesi
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
D
Sürücü belgesi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
D
Derinin kuru ve ağrılı olması
Soru 15
    Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A
Vites kutusu yağının
B
Diferansiyel yağının
C
Soğutma suyunun
D
Fren hidroliğinin
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ğızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B
ışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
C
azazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
D
sı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Soru 17
    Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Kılcal damar
B
Toplardamar
C
Atardamar
D
Burun
Soru 18
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
C
5 dakikadan az beklemek
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 19
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Direksiyon simidi
B
Dikiz aynaları
C
Yağ filtresi
D
Radyatör
Soru 20
   I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

  Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 21
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Okul taşıtını geçmemelidir.
C
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 22
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
C
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?
A
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
B
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C
Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
D
Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
Soru 25
    Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
B
Geçişler dışında trafik sağdan akar
C
Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır
D
Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir
Soru 26
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik
B
Bayılma
C
Koma
D
Şok
Soru 27
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Yüzünün sararmasından
B
Göğüs kafesinin yükselmesinden
C
Vücut sıcaklığının azalmasından
D
Nabız sayısının azalmasından
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 29
    Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Ada
B
Banket
C
Şerit
D
Ayırıcı
Soru 30
    Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
C
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
Soru 31
    Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ASR
B
Hava yastığı
C
ABS
D
Emniyet kemeri
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
D
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 33
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 34
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
20
B
30
C
45
D
40
Soru 35
    Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 36
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Telaşsız
B
Saygılı
C
Sorumlu
D
Sabırsız
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Sanık veya suçlu takip eden araçların
B
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C
Toplu taşıma araçlarının
D
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
Soru 38
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
B
Tek yönlü yollarda duraklarken
C
Bağlantı yolunda seyrederken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 39
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
B
Trafikten ömür boyu men edilir.
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
B
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Can ve mal güvenliğinin korunması
D
Görev hali dışında kullanılmaması
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
11 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
11 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
11 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
11 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Nisan 2021

11 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık