14 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?
A
Süper benzin
B
Gaz yağı
C
Alkol
D
Kurşunsuz benzin
Soru 2
    Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Madde kayıplara neden olmuştur
B
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
C
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
D
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
Soru 3
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
B
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
C
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
D
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Park lambasının
B
Sinyal lambasının
C
El fren lambasının
D
Yağ lambasının
Soru 5
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
B
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
C
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
A
Solunum sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 7
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Olay yerini değerlendirmenin
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
B
İl Trafik Komisyonu
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 9
  I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
II ve III.
B
I, II ve III.
C
Yalnız I
D
I ve II.
Soru 10
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Vücut ısısının düşürülmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 11
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, III ve IV.
B
II, III ve IV.
C
I, II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 12
   Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  
A
Emme zamanı
B
Ateşleme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
a göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
Soru 13
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Krank mili aşınmıştır.
B
Silindirler aşınmıştır.
C
Volan aşınmıştır.
D
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A
Yolcu ve yük
B
Reflektör
C
Harita ve kroki
D
Yangın tüpü
Soru 15
    Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Flaşör
B
Distribütör
C
Buji
D
Kontak anahtarı
Soru 16
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Emme
B
Sıkıştırma
C
Egzoz
D
İş
Soru 17
    Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Trafik yoğunluğunun azaltılması
C
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Diferansiyel ayarının
B
Motor ayarının
C
Vites kutusu ayarının
D
Fren ayarının
Soru 19
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Kamu hakkı
B
Toplum hakkı
C
Birey hakkı
D
Çevre hakkı
Soru 20
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
C
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
D
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 21
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Muayene istasyonu
B
Terminal
C
Garaj
D
Servis istasyonu
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A
Motorsuz araçlar
B
Lâstik tekerlekli traktörler
C
Çekiciler
D
Bisikletler
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
B
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
C
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
D
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin kuru ve sıcak olması
B
Kan basıncının düşmesi
C
Nabız atışının güçlü olması
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 25
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
fke
B
astırma
C
ngellenme
D
mpati
Soru 26
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
Dingil ağırlığı
B
Kapasite
C
İstiap haddi
D
Taşıma sınırı
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Öksürmesi engellenir.
B
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
C
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
D
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Soru 28
   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
C
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
D
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Soru 29
    Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Manifold
B
Buji
C
Teker jantı
D
Karbüratör
Soru 30
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
55
C
60
D
50
Soru 31
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Endüksiyon bobininin
B
Marş motorunun
C
Far ampülünün
D
Alternatörün
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
C
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 33
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
B
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
C
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
D
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
Soru 34
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Yağlama sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Marş sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 36
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın ivmelenme süresini artırmak
B
Yakıt tüketimini azaltmak
C
Lastiklerin ömrünü uzatmak
D
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
Soru 37
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Alternatörde
C
Far ampullerinde
D
Fan motorunda
Soru 38
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 39
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
aş-çene pozisyonu
B
oma pozisyonu
C
lt-çene pozisyonu
D
ok pozisyonu
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Yürüme alışkanlığı oluşturması
D
Trafik yoğunluğunun artması
Soru 41
    Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma sistemi
B
Marş sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 42
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Trafik polisi
B
İlk yardımcı
C
Sürücü
D
Girişimci
Soru 43
    ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
B
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
C
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
D
Kalkışta patinajı önler.
Soru 44
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Elektrolit seviyesi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
44 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41424344
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Nisan 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Nisan 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Nisan 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları
14 Nisan 2021 ehliyet sinavi sorulari
14 Nisan 2021 ehliyet sinav sorulari
14 Nisan 2021 ehliyet sınav soruları çöz
14 Nisan 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Nisan 2021

14 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Nisan 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık