12 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
25
B
15
C
30
D
20
Soru 2
    Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
B
Diferansiyeli çalıştırmak
C
Vites kutusunu çalıştırmak
D
Yağlamayı sağlamak
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
B
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan ekleme turnike uygulanması
D
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 5
    Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
B
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
İki şeridi birden kullanması
Soru 6
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
ürüş yeteneğinin artması
B
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
aza yapma riskinin azalması
Soru 7
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Vücut sıcaklığının yükselmesi
B
Kandaki oksijen oranının düşmesi
C
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D
Kanın kalbe gelme hızının artması
Soru 8
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
B
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 9
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Kuzey
C
Güney
D
Doğu
Soru 10
    "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?
A
Entrika
B
Öfke
C
Konuşma Üslubu
D
İhtiras
Soru 11
    Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sağ şeride geçmek
B
Sığınma cebine girmek
C
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
D
Önündeki aracı geçmek
Soru 12
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece yakıt
B
Sadece hava
C
Yakıt-hava karışımı
D
Hidrolik yağı
Soru 13
    Motora yağ nereden konulur?
A
Supap (Külbütör) kapağından
B
Yağ çubuğu deliğinden
C
Karter tapasından
D
Radyatör kapağından
Soru 14
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Adli tıp
B
Trafik psikolojisi
C
İlk yardımcı
D
Kazazede
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
an basıncında yükselme
B
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
ızlı ve yüzeysel solunum
D
ilinç seviyesinde azalma
Soru 16
    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
B
Bariyer kapalı ise durulması
C
Hızın azaltılması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 17
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Ezikli yaralar
B
Kesik yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Delici yaralar
Soru 18
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 19
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Radyatör
B
Termostat
C
Devridaim pompası
D
Yağ filtresi
Soru 20
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Ölmüş olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Ayağında çıkık olan
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Aracın hızlı sürülmesi
B
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Yayların yağsız kalması
Soru 22
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Alternatör
C
Platin
D
Akü
Soru 23
    Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Yaralıları araçtan çıkarmak
B
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
C
Yaralıları belirlemek
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 24
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Aracın hareket etmesini engellemek
D
Aracın motorunu çalıştırabilmek
Soru 25
   "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

  Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sorumluluk sahibidir
B
Yardımlaşmayı sever
C
Kendine güvenmektedir
D
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun çekişten düşmesi
B
Motorun hararet yapması
C
Akünün çabuk bitmesi
D
Motorun yağ yakması
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Helezon yay
B
Rot
C
Diferansiyel
D
Amortisör
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Yan aynaların kontrol edilmesi
B
Sol sinyal lambalarının yakılması
C
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
D
Ani olarak gaz verilmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
B
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
C
Eklem bağlarının kopması
D
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
Soru 30
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Kampana aşınır.
B
Fren sistemi hava yapar.
C
El freni tutmaz.
D
Fren pedal boşluğu artar.
Soru 31
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Bacak kemiği kırılması
B
Kalp durması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Delici göğüs yaralanması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Cilt renginin değerlendirilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Motor tamirciliği eğitimi almak
B
Kasko sigortası yaptırmak
C
Yeni bir iş kurmak
D
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
Soru 34
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara merhemi sürmek
B
Kuru sargı bezi ile kapatmak
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Bol su ile yıkamak
Soru 35
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hurdaya ayırma
B
Sürücüsüne ağır hapis
C
Trafikten men
D
Başkasına devir etme şartı
Soru 36
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Koma
B
Bayılma
C
Şok
D
Kansızlık
Soru 37
    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
C
Kalkışa hazırlanmalıdır.
D
Yavaşlayıp durmalıdır.
Soru 38
    Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
B
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
C
Araç geçmede uyarı amaçlı
D
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Temmuz 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Temmuz 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Temmuz 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları
12 Temmuz 2022 ehliyet sinavi sorulari
12 Temmuz 2022 ehliyet sinav sorulari
12 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları çöz
12 Temmuz 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Temmuz 2022

12 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık