1 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

  Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A
Araç sayısının fazla olması
B
Yayaların otoyola çıkması
C
Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
D
Araçlardaki yolcu sayısının artması
Soru 2
    Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A
Kalp
B
Mide
C
Yutak
D
Akciğer
Soru 3
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Islak, temiz sargı beziyle
B
Kuru pamukla
C
Kuru ve temiz bez ile
D
Atel ile
Soru 4
    Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
B
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
C
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
D
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
Soru 5
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Akünün kutup başlarında
B
Marş motorunun kablo bağlantılarında
C
Jikle devresinde
D
Rölanti devresinde
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 7
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Göğüs zedelenmesi
C
Şiddetli baş yaralanması
D
Dalak yırtılması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Enjektör
B
Distribütör
C
Buji
D
Karter
Soru 9
    Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi
B
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
C
Debriyaj pedal boşluğunun artması
D
Debriyaj telinin kopması
Soru 10
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Servis bakımlarının
C
Araç teknik muayenesinin
D
Kasko sigortasının
Soru 11
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Karla ovularak masaj yapma
B
Şekerli ılık içecekler verme
C
Kaynar su ile yıkama
D
İyice sarılarak uyutma
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
B
Balata yüzeyinin kuru olması
C
Lastik diş derinliklerinin azalması
D
Yakıt seviyesinin düşmesi
Soru 13
    İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A
Steril gazlı bezin
B
Kâğıt mendilin
C
Makasın
D
Çengelli iğnenin
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
B
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
C
Aküyü şarj etmek
D
Motoru soğutmak
Soru 15
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Toplum hakkı
B
Çevre hakkı
C
Kamu hakkı
D
Birey hakkı
Soru 16
    Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
20
C
50
D
15
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
D
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 18
    Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru 19
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Birinci derecede yanığı olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Turnike uygulanan
D
Ayağında çıkık olan
Soru 20
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Saygı
B
Sevgi
C
Feragat
D
Nezaket
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Reflekslerin güçlü olması
B
Bulantı ve kusma olması
C
Derinin soğuk ve nemli olması
D
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
Soru 22
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
B
Hastanın ayaklarını yükseltmek
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 24
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
C
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
D
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Soru 25
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
185
B
110
C
112
D
177
Soru 26
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
akıt tüketimini azaltmak
B
racın dönüşlerini sağlamak
C
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
D
künün şarj olmasını sağlamak
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
Soru 28
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Olay yerini değerlendirmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
Soru 29
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Saygısız
B
Korkusuz
C
Bencil
D
Farkındalık kazanmış
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Amortisör
B
Alternatör
C
Şaft
D
Marş motoru
Soru 32
    Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
B
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 33
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
B
Kaza yerinin açık ve net adresi
C
Araçların hasar durumu
D
Yaralıların durumu ve sayısı
Soru 34
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 35
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
B
Emniyet Genel Müdürlüğünden
C
Belediye Başkanlığından
D
Karayolları Genel Müdürlüğünden
Soru 36
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Hoş görülü
C
Öfkeli
D
Stresli
Soru 37
    Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Tır
B
Kamyon
C
Motorlu bisiklet
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 38
    Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
B
Motorun çabuk soğuması
C
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D
Motor gücünün artması
Soru 39
    Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Temmuz 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Temmuz 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Temmuz 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları
1 Temmuz 2022 ehliyet sinavi sorulari
1 Temmuz 2022 ehliyet sinav sorulari
1 Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları çöz
1 Temmuz 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Temmuz 2022

1 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Temmuz 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık