17 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha kısa
C
Daha ince
D
Daha kalın
Soru 2
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Hızlı ve aceleci davranmaya
B
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
Soru 3
    Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Kabalık
C
Hırçınlık
D
Bencillik
Soru 4
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vücutta morarma olması
B
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
C
Solunumun güç olması
D
Nabız atımlarının olmaması
Soru 5
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların 1 cm üzerinde
B
Plakaların ortasında
C
Plakaların en altında
D
Plakaların 1 cm altında
Soru 6
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
B
Diğer şeride geçemez.
C
Önündeki aracı geçebilir.
D
Takip mesafesini azaltabilir.
Soru 7
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
Soru 8
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
Boş
B
3. vites
C
2. vites
D
1. vites
Soru 10
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Trafikte hak ihlali
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Beden dili
Soru 11
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Ayağında çıkık olan
B
Turnike uygulanan
C
Birinci derecede yanığı olan
D
Solunum zorluğu çeken
Soru 12
    Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Beyaz renkte taş
B
Üçgen reflektör
C
Teneke veya bidon gibi malzemeler
D
Yangın tüpü
Soru 13
    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
30
B
40
C
50
D
20
Soru 14
    Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dörtlü flaşör göstergesi
B
Kısa ve uzun far göstergeleri
C
Cam rezistansı göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak
D
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Soru 16
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, minibüse
B
Minibüs, otomobile
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 17
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
C
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
D
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Soru 18
  • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Kalp durması
B
Solunum durması
C
Kalp spazmı
D
Reflü
Soru 19
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akünün tam şarjlı olmasından
B
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
C
Akünün boşalmasından
D
Hava filtresinin kirlenmesinden
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
B
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
A
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B
Fren pedal boşluğunun az olması
C
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
D
Balans ayarının iyi olması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Hoşgörü
Soru 23
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Motosiklet
B
Minibüs
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Hava filtresi
B
Yağ filtresi
C
Su filtresi
D
Benzin filtresi
Soru 25
   Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

  Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A
Saygılı ve nezaketli
B
Kaba ve saldırgan
C
Aşırı tepkili
D
Asabi
Soru 26
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
İstiap haddi
B
Dingil ağırlığı
C
Kapasite
D
Taşıma sınırı
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 28
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
B
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yaralıya uzak mesafede çalışması
D
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
Soru 29
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
B
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
D
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Emme susturucusu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 31
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
II ve III
C
II, III ve IV
D
Hepsi
Soru 32
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Öfke
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 33
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boş konuma alınır.
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
C
Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
D
El freni çekiliyse bırakılır.
Soru 34
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kalp masajında kullanmak
B
Etrafı temizlemek
C
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
D
Yaraları kapatmak ve sarmak
Soru 35
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
5,5
B
2,5
C
3,5
D
4,5
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki oksijen oranının artması
B
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
C
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
D
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
Soru 37
    Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
40
B
30
C
50
D
60
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
17 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
17 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
17 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
17 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Şubat 2022

17 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık