5 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

5 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
otor
B
ites kutusu
C
ekerlek
D
aft
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Derinin soğuk ve nemli olması
B
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C
Bulantı ve kusma olması
D
Reflekslerin güçlü olması
Soru 3
    Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Karter
B
Yakıt deposu
C
Kondansatör
D
Vantilatör
Soru 4
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Marş kablosunu
B
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
C
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
D
Şarj kablosunu
Soru 5
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Mali sorumluluk sigortasının
C
Kasko sigortasının
D
Servis bakımlarının
Soru 6
    Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sağlık personeli olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
İyi bir sürücü olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 7
    Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Temiz hava almasını sağlamak
B
Duyu organlarını uyarmak
C
Şok pozisyonu vermek
D
Soğuk içecekler içirmek
Soru 8
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Alkol-LPG
B
Motorin-LPG
C
Benzin-LPG
D
Gazyağı-LPG
Soru 9
    Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Takip mesafesi kuralına uyulması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 10
    Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Hızını arttırmalıdır.
B
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
C
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
Soru 11
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Hız sınırlarını aşmaları
B
Araç kullanırken dikkatli olmaları
C
Kurallara uygun davranmaları
D
Belirli aralıklarla mola vermeleri
Soru 12
    Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Kuzey
C
Güney
D
Doğu
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Vites dişlilerine yataklık yapmak
B
Rotlara hareket vermek
C
Pistonlara yataklık yapmak
D
Şafta hareket vermek
Soru 14
    Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Hava
B
Benzin
C
Motorin
D
Karışım
Soru 15
    Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıt
B
Taşıma
C
Ulaşım
D
Tren
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
Soru 17
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 18
    Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma sisteminde termostat yoktur.
B
Soğutma suyunda antifriz vardır.
C
Radyatör petekleri tıkanmıştır.
D
Araç lastiklerinin havası fazladır.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
B
Aküyü şarj etmek
C
Motoru soğutmak
D
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
Soru 20
    Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Sürüş konforunu
B
Aracın yol üzerinde tutunmasını
C
Direksiyon hâkimiyetini
D
Trafik kazası riskini
Soru 21
    Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Karbüratör
B
Buji
C
Teker jantı
D
Manifold
Soru 22
    Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Taşıt yolu (Kaplama)
C
Hemzemin geçit
D
Banket
Soru 23
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 24
    Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Sara
B
Halsizlik
C
Bayılma
D
Koma
Soru 25
   I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

  Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Eski ve aşınmış lastikler
B
Antifrizli soğutma suyu
C
Tam şarjlı akü
D
Uzun yakıt boruları
Soru 27
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Hızını arttırmak
B
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
C
Selektör yapmak
D
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
B
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
D
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
Soru 29
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 30
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para ve ceza puanı
B
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
C
Ağır hapis cezası
D
Trafikten men cezası
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
B
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
C
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
D
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
Soru 32
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Eylül - 1 Ocak
B
1 Ekim - 1 Şubat
C
1 Kasım - 1 Mart
D
1 Aralık - 1 Nisan
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Öndeki aracın işaretini beklemek
B
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 34
    Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
100
C
40
D
80
Soru 35
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 36
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
olen filtresinin
B
eri vites müşirinin
C
akıt filtresinin
D
ren balatasının
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Bujilere giden akımı yükseltmek
B
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Beyin kanaması
C
Yüzün kızarması
D
Bayılma
Soru 39
    “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Kamyon
D
Minibüs
Soru 40
    Motora yağ nereden konulur?
A
Yağ çubuğu deliğinden
B
Radyatör kapağından
C
Karter tapasından
D
Supap (Külbütör) kapağından
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

5 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 5 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 5 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 5 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

5 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
5 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
5 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
5 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
5 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 5 Şubat 2022

5 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

5 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

5 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık