7 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Çekme halatı
B
Boyun korsesi
C
Engel işareti
D
Emniyet kemeri
Soru 2
   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
is ışıklarının
B
akını gösteren ışıkların
C
zağı gösteren ışıkların
D
ark ışıklarının
Soru 3
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
B
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
C
Trafikten ömür boyu men edilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 4
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yolcu kusurları
B
Sürücü kusurları
C
Yaya kusurları
D
Araç kusurları
Soru 5
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
II ve III.
C
I, II ve III.
D
I ve III.
Soru 6
    Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
A
Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
B
Pistonlarda balanssızlık vardır.
C
Lastiklerde balanssızlık vardır.
D
Alternatörde balanssızlık vardır.
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 9
    Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Tam gaz vermekten kaçınılması
C
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
D
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
B
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 12
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Fan motorunda
C
Alternatörde
D
Marş motorunda
Soru 13
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
B
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
C
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 14
   I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı

  Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Karışımı ateşlemek
B
Aküyü şarj etmek
C
Yüksek akım üretmek
D
Aküye akım göndermek
Soru 17
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Güney
D
Kuzey
Soru 18
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide
B
Beyin
C
Kalın bağırsak
D
Karaciğer
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Soru 20
   I- İtfaiye araçları II- Toplu taşıma araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

  Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 21
    Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava yastığı
B
Emniyet kemeri
C
ABS
D
ASR
Soru 22
    Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
B
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
C
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 23
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Yaralı sayısı
B
Yaralıların eğitim durumu
C
Olay yerinin tam adresi
D
Araçların hasar durumu
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Burkulma
B
Kırık
C
İncinme
D
Çıkık
Soru 25
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Yavaşlama şeridini
B
Orta şeridi
C
Tırmanma şeridini
D
Hızlanma şeridini
Soru 26
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Sinyal lambası
B
Korna
C
Yağ lambası
D
Şarj lambası
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
C
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
D
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Debriyaj balatasının
B
Fren balatalarının
C
Bujilerin
D
Silindirlerin
Soru 29
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
1. zaman
B
3. zaman
C
2. zaman
D
4. zaman
Soru 30
    Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
C
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
D
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Soru 31
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 32
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru 33
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
nemsenmez yola devam edilir.
B
çık camlar kapatılır.
C
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 34
   Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
istribütör
B
lternatör
C
adyatör
D
mortisör
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
C
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 36
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
ış lastiği
B
olen filtresi
C
am suyu antifrizi
D
az lastiği
Soru 37
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Benzin
B
Antifriz
C
Motorin
D
Asitli su
Soru 38
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
10
D
20
Soru 39
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
B
Kazazedenin yalnız bırakılması
C
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
D
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
Soru 40
    Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Hemen Tıbbi yardım istenmesi
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Alaşımlı jant
B
Açılabilir tavan
C
Hava yastığı
D
Elektrikli koltuk
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
7 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
7 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
7 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
7 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Şubat 2022

7 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık