15 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

15 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
B
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
C
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
D
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A
Motorsuz araçlar
B
Bisikletler
C
Çekiciler
D
Lâstik tekerlekli traktörler
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkına saygılı olmak
B
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
C
Sürüş sırasında aceleci davranmak
D
Kızgın biçimde kornaya basmak
Soru 4
    Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft
B
Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks
C
Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel
D
Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks
Soru 5
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A
Sigorta süresi bittiğinde
B
Sahibi değiştiğinde
C
Tescil belgesi değiştirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 6
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Sürükleme yöntemi
Soru 7
    Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Karın boşluğuna
B
Ayak tabanına
C
Omurgasına
D
Omuzuna
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Kontrollü davranılması
B
Yumrukların sıkılması
C
Yüzün kızarması
D
Kaşların çatılması
Soru 9
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
130
C
90
D
100
Soru 10
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Minibüs
B
Kamyonet
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 11
    “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A
Atv
B
Motosiklet
C
Lâstik tekerlekli traktör
D
Minibüs
Soru 12
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
B
Kalp çalıştığında
C
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
D
112´ye haber verildiğinde
Soru 13
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Marş sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 14
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
anaması olduğunda
B
am tıkanma yaşadığında
C
albi durduğunda
D
an şekeri düştüğünde
Soru 15
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Marş motoru
B
Benzinli motor
C
Buhar makinesi
D
Dizel motor
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A
üfus hüviyet cüzdanı
B
raç tescil belgesi
C
ürücü belgesi
D
raç bakım kartı
Soru 18
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
E
C
G
D
F
Soru 19
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Oturtularak atelle tespit edilir.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 20
    Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A
Yaralıların kimliklerinin
B
Yaralıların sayısı ve durumlarının
C
Kaza zamanının
D
Açık ve net adresin
Soru 21
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
A
15
B
50
C
35
D
40
Soru 22
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Bacak bölgesi kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
Soru 23
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
eslenme yetersizliği
B
u kaybı
C
arbonmonoksit eksikliği
D
ksijensizlik
Soru 24
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
C
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
D
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
Soru 25
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Solunum durması
B
Tam tıkanma
C
Kısmi tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 26
    Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Tokluk hissi
B
Yüzeysel solunum
C
Görmede netlik
D
Yavaş nabız
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Vites kutusunun
B
Pistonların
C
Krank milinin
D
Rot başlarının
Soru 28
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
B
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
C
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
D
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
Soru 29
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
B
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 30
    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Araç yakıtının azalması
B
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
C
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
D
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
Soru 31
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
B
Yüklerin bağlanması
C
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 32
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A
Eğimli yol kesimlerinde
B
Geçiş yolları üzerinde
C
Dönemeçlerde
D
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 34
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 35
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Bayılma
D
Kansızlık
Soru 36
    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Silecek motorunun yavaş çalışması
C
Silecek lastiklerinin eskimesi
D
Cam suyu seviyesinin azalması
Soru 37
    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kaburga kırığı olan
B
Kolunda yara ve kırık olan
C
1. derece yanığı olan
D
Omurga kırığı olan
Soru 38
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Geri dönmesini
C
Harekete hazırlanmasını
D
Motoru durdurmasını
Soru 39
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu kartere göndermek
B
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
C
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
Soru 40
    Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

15 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 15 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 15 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 15 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

15 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
15 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
15 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
15 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
15 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 15 Şubat 2022

15 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

15 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

15 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık