6 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Su filtresi
B
Hava filtresi
C
Benzin filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
B
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
C
Kendi sağlığını riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 3
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Park ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Dönüş ışıkları
Soru 4
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Motor
B
Dinamo
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Şaft
B
Rotil
C
Aks
D
Karter
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A
Akünün şarjlı olması
B
Yağ seviyesinin normal olması
C
Yakıt seviyesinin düşük olması
D
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
Soru 7
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
ülatör
B
i
C
ektör
D
şör
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
B
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
C
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
D
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Soru 9
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
B
Gidiş yönüne göre sol bankette
C
Gidiş yönüne göre sağ bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 10
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
D
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
Soru 11
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vantilatör kayışı
B
Fan motoru
C
Marş motoru
D
Su pompası
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Bir meslek sahibi olmak
B
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
C
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
D
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
Soru 13
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
15
C
50
D
40
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
B
riyajın kaçırması
C
n lambalarının yanmaması
D
n balatalarının yeni olması
Soru 15
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
antifriz
B
saf su
C
elektrolit
D
asit
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
B
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
C
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
D
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Soru 17
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kanın kalbe gelme hızının artması
B
Kandaki oksijen oranının düşmesi
C
Vücut sıcaklığının yükselmesi
D
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Sanık veya suçlu takip eden araçların
B
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
C
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
D
Toplu taşıma araçlarının
Soru 19
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
B
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 20
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Saygılı
B
Sorumlu
C
Sabırsız
D
Telaşsız
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
D
Tek yönlü yola ters yönden girmek
Soru 22
    Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
Araç sahibi
B
Sürücü
C
İşleten
D
Şoför
Soru 23
   Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Trafik adabı
C
Beden dili
D
Mizaç
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Konuşabilmesi
B
Nefes almasının durması
C
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
D
Renginin morarması
Soru 25
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Hız sınırlayıcı
B
Gabari
C
Dingil ağırlığı
D
Taşıma sınırı
Soru 26
    Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Gösterge paneli
C
Kabin
D
Başlık
Soru 27
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vantilatör kayışı gevşektir.
B
Endüksiyon bobini arızalıdır.
C
Marş motoru arızalıdır.
D
Akünün suyu fazladır.
Soru 28
    Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
B
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
C
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
D
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Soru 29
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Dalak yırtılması
C
Şiddetli baş yaralanması
D
Mide delinmesi
Soru 30
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Kırıklarda atel kullanmak
B
Açık yaraya dikiş atmak
C
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
D
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
Soru 31
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
D
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Havalı korna
B
Güneş gözlüğü
C
Stepne
D
Emniyet kemeri
Soru 33
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Benzin
B
Biodizel
C
LPG
D
Motorin
Soru 34
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sinir sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 35
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
El freni tutmaz.
B
Kampana aşınır.
C
Fren pedal boşluğu artar.
D
Fren sistemi hava yapar.
Soru 36
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
B
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Soru 37
  • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Yolculuk süresinin kısalmasına
B
Trafiğin hızlı akmasına
C
Yolculuğun huzurlu geçmesine
D
Gürültü kirliliğine
Soru 38
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 39
    Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçme sırasında hızını artırması
B
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 40
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A
Dilini ısırmış olabileceği
B
Omurgasında kırık olabileceği
C
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
D
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
Soru 41
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 42
   Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
B
İtfaiye aracının ana yolda olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 43
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
6 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
6 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
6 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
6 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Şubat 2022

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık