9 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A
Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B
Fazla yolcu almak
C
Karşı şeridi ihlal etmek
D
Aşırı yük yüklemek
Soru 2
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
B
Hızlarını artırarak geçmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
Soru 3
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağ filtresi
B
Enjektör
C
Yakıt filtresi
D
Hava filtresi
Soru 4
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
B
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
C
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
D
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Ulaştırma Bakanlığı
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
D
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
Soru 7
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 8
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak kemiği kırık olan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt filtresi
B
Yakıt borusu
C
Yakıt pompası
D
Enjektör
Soru 10
    Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
B
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
C
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
D
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
Soru 11
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
10 - 20
C
60 - 100
D
40 - 50
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Soru 13
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 14
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Yağ filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 16
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 17
  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Ülke ekonomisini
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Kasko sigortasının önemini
D
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Soru 18
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
3 Ay
B
6 Ay
C
1 Yıl
D
1 Ay
Soru 19
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
örüntü kirliliğini
B
ürültü kirliliğini
C
ava kirliliğini
D
u kirliliğini
Soru 20
    Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 21
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Hız yapmak
B
Derin nefes almak
C
Kırmızı ışıkta geçmek
D
Diğer şoförlere bağırmak
Soru 22
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
20
B
50
C
30
D
40
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
A
Kasların gevşemesi
B
Ani bilinç kaybı
C
Yüzün kızarması
D
Soğuk terleme
Soru 24
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor daha iyi soğur.
B
Motor hemen durur.
C
Motor hararet yapar.
D
Marş motoru arızalanır.
Soru 25
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 27
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Egzoz
B
Sıkıştırma
C
İş
D
Emme
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 29
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Duran aracı sabitlemek
B
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
C
Duran araca ilk hareketi vermek
D
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
Soru 30
    Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Batarya zayıflamıştır.
B
Yakıt bitmiştir.
C
Lastik basınçları düşüktür.
D
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
Soru 31
    Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
C
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
D
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Vücudun kasılması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Çenenin kasılması
D
Dilin geriye kaçması
Soru 33
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Kayıt ve tescilinin onaylanması
B
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
C
Muayenesinin yaptırılmamış olması
D
Periyodik bakım kartının doldurulması
Soru 34
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men etme
B
Hafif hapis cezası
C
Aracına el koyma
D
Para cezası ve ceza puanı
Soru 35
    Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kamyon ile kamyoneti çekmek
B
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
D
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
Soru 36
    Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A
Vitesi boşa almak
B
Debriyaj pedalına basmak
C
Fren pedalına basmak
D
El frenini çekmek
Soru 37
    Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğunun artmasına
B
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 38
    İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemini
B
Sindirim sistemini
C
Solunum sistemini
D
Hareket sistemini
Soru 39
    Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
Kurtarıcı
D
Treyler
Soru 40
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
C
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan damarları
B
Kalp
C
Eklemler
D
Kan
Soru 42
    Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
B
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
C
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
D
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
Soru 43
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Antifriz
B
Motorin
C
Benzin
D
Asitli su
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
9 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Şubat 2022

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık