1 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Marş motorunda
C
Fan motorunda
D
Far ampullerinde
Soru 2
    Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A
SRC 4
B
SRC 2
C
SRC 1
D
SRC 3
Soru 3
    Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
B
İlk yardım tedbirlerini almakla
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
D
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
Soru 4
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Yayalara
B
Araçlara
C
Sürücülere
D
Yolculara
Soru 5
    Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
B
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
C
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
D
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru 6
    İlk defa sürücü belgesi alanlar kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
2 yıl
B
1 yıl
C
3 yıl
D
6 yıl
Soru 7
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Aşırı susuzluk hissi
B
Yavaş ve güçlü nabız
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Nemli ve soğuk deri
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Hava filtresinin tıkalı olması
B
Yağ filtresinin tıkalı olması
C
Yakıt filtresinin tıkalı olması
D
Yakıt borularının uzunluğu
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
C
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Kaburga kemiğinde kırık olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Omurgasında kırık olan
D
Kalça kemiğinde kırık olan
Soru 11
    Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
B
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
C
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
D
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Omurilik zedelenmesi olanlar
C
Besin zehirlenmesi olanlar
D
Göğüs kemiğinde kırık olanlar
Soru 13
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 14
    Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Saç dökülmesi
C
Felç
D
Bulantı ve kusma
Soru 15
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
C
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 16
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Vücut ısısının düşürülmesini
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Soru 17
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Üçgen bandaj uygulaması
B
Turnike uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 18
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
C
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Yayların yağsız kalması
B
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 20
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Dolaşım sistemini
B
Boşaltım sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Hareket sistemini
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
B
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
C
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
D
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Radyatör
B
Termostat
C
Vantilatör
D
Hararet göstergesi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Yürüme alışkanlığı oluşturması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
şırı hız yapmaktan kaçınılması
C
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 25
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Klimanın açık olması
C
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 27
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş kolaylığı
C
Gabari
D
Geçiş hakkı
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Sigorta
C
Far anahtarı
D
Sinyal ampulü
Soru 29
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 30
    Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A
Motor yağının
B
Vites kutusu yağının
C
Diferansiyel yağının
D
Direksiyon kutusu yağının
Soru 31
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
B
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
C
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
D
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
Soru 32
    Bütün ehliyet türleri için sürücü adaylarında en az hangi düzeyde eğitim şartı aranmaktadır?
A
Üniversite
B
Ortaokul
C
İlkokul
D
Lise
Soru 33
    Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
A
Vites kutusu
B
Diferansiyel
C
Kavrama
D
Şaft
Soru 34
    Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
C
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
D
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Soru 35
  I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

  Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV
B
II - I - IV - III
C
I - II - IV - III
D
II - III - I – IV
Soru 36
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
1 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
1 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
1 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
1 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Şubat 2022

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık