23 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Burkulma
B
Kırık
C
İncinme
D
Çıkık
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Sürüş konforunu azaltmak
B
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
C
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
D
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Kriko
B
Emniyet kemeri
C
Çekme halatı
D
Reflektör
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Bujilerin yeni olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
ötü koku yayması
B
astalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
C
oplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
D
irkin görünüm arz etmesi
Soru 8
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Bayılma
B
Hâlsizlik
C
Şok
D
Koma
Soru 9
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Öfke yönetimi
B
Kamu yararı
C
Yaşam hakkı
D
Çevre hakkı
Soru 10
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 11
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
elektrolit
B
saf su
C
asit
D
antifriz
Soru 12
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Hızı fazla olan, diğerine
B
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C
Minibüs, kamyona
D
Kamyon, minibüse
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
A
İştah artması
B
Baş ağrısı
C
Hâlsizlik, kendinden geçme
D
Solunum zorluğu
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Motorun üzerine su dökülmesi
B
Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
C
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
D
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
Soru 15
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Motor
B
Diferansiyel
C
Dinamo
D
Vites kutusu
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
B
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
C
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
D
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Soru 17
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
B
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
C
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
D
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
Soru 18
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Parçalı yaralar
B
Kesik yaralar
C
Delici yaralar
D
Ezikli yaralar
Soru 19
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Üçgen bandaj uygulaması
B
Turnike uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önlemlere bağlı olarak azalabilme
B
Genellikle çevreyi etkileme
C
Önceden tahmin edilebilme
D
Doğal olaylardan olma
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Akünün çabuk bitmesi
B
Motorun hararet yapması
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun çekişten düşmesi
Soru 22
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
B
Araçları trafikten men edilir.
C
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
D
Para cezası verilir.
Soru 23
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin düşmesi
B
Yakıt tüketiminin artması
C
Motorda yağlamanın olmaması
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 25
    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
A
Banket
B
Şerit
C
Kavşak ortak alanı
D
Platform
Soru 26
    Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Nezaket ve saygıya
B
Konuşma üslubuna
C
İnatlaşmaya
D
Yardımlaşmaya
Soru 27
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
B
Eksi kutup şasi ile
C
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
D
Artı kutup şasi ile
Soru 28
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın yük durumu
B
Yolun genişliği
C
Aracın hızı
D
İklim koşulları
Soru 29
    Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
B
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
C
Madde kayıplara neden olmuştur
D
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
Soru 30
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 31
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
C
Yayaların geçişini beklemesi
D
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B
Rölanti ayarının bozulması
C
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 33
    Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Trafik görevlisine haber vermesi
B
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
D
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
33 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
313233
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

23 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 23 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 23 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

23 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
23 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
23 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
23 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
23 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 23 Ağustos 2020

23 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

23 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

23 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık