8 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 2
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Akciğer
C
Bağırsak
D
Karaciğer
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Manifoldlarda kaçakların oluşması
B
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
C
Motorun hararet yapması
D
Motor yağına su karışması
Soru 4
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Yüzünün sararmasından
B
Nabız sayısının azalmasından
C
Vücut sıcaklığının azalmasından
D
Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru 5
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
B
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
C
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Şarj sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 7
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
M
B
E
C
A2
D
G
Soru 8
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
40
C
50
D
60
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabzın hızlı ve zayıf olması
D
Deride kızarıklık olması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Motor tamirciliği eğitimi almak
B
Yeni bir iş kurmak
C
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
D
Kasko sigortası yaptırmak
Soru 11
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 12
    Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
B
Yakınları geldikten sonra
C
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Ulaştırma Bakanlığı
Soru 14
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Otobüse
D
Otomobile
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Koma
B
Bayılma
C
Terleme
D
Üşüme
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Saç dökülmesi
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 17
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 18
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
İki yönlü yol
D
Şerit
Soru 19
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
150
B
100
C
200
D
120
Soru 20
    Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
A
Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
B
Sadece öğrenci indirip bindirirken
C
Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
D
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
Soru 21
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
C
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A
Aracın bakımsız olması
B
Alkollü olarak araç kullanması
C
Havanın yağışlı olması
D
Yol yapımında hata olması
Soru 23
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
I ve III.
Soru 24
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Soğutma sistemindeki
B
Elektrik sistemindeki
C
Yağlama sistemindeki
D
Yakıt sistemindeki
Soru 25
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Arka lastiklerin birine
B
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
C
Ön lastiklerin birine
D
Çekici lastiklerin ikisine
Soru 26
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
B
Eksi kutup şasi ile
C
Artı kutup şasi ile
D
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
Soru 27
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
3
B
2
C
4
D
5
Soru 28
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
İnatlaşmak
C
Diğergamlık
D
Bencillik
Soru 29
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 30
    "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Takip mesafesini
B
İntikal mesafesini
C
Fren mesafesini
D
Duruş mesafesini
Soru 31
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
am tıkanma yaşadığında
B
albi durduğunda
C
an şekeri düştüğünde
D
anaması olduğunda
Soru 32
    Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
Soru 33
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Radyo veya müzik açması
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Derin nefes alması
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Kurallara uymakta özen göstermek
C
Çevreye saygılı olmak
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 36
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
B
Flaşör arızalıdır.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Akü gerilimi düşüktür.
Soru 37
    Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
B
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
C
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
D
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Soru 38
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyonet
B
Kamyon
C
Minibüs
D
Otomobil
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
A
Ani bilinç kaybı
B
Soğuk terleme
C
Kasların gevşemesi
D
Yüzün kızarması
Soru 40
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
YY : 60, YYD : 250
B
YY : 50, YYD : 200
C
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
D
YY : 30, YYD : 150
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Yağlama sistemi
B
Marş sistemi
C
Aydınlatma sistemi
D
Direksiyon sistemi
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
8 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
8 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
8 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
8 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Eylül 2021

8 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık