3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Kalbi düzensiz çalışanlara
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
C
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
D
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Soru 2
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Kırıklarda atel kullanmak
B
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
C
Açık yaraya dikiş atmak
D
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
B
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
C
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 4
    Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
İşleten
C
Sürücü
D
Araç sahibi
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
B
Derinin kuru ve ağrılı olması
C
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
D
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Renginin morarması
B
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
C
Konuşabilmesi
D
Nefes almasının durması
Soru 7
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 9
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuru sargı bezi ile kapatmak
B
Bol su ile yıkamak
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Yara merhemi sürmek
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A
Distribütör
B
Marş motoru
C
Alternatör
D
Endüksiyon bobini
Soru 11
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
C
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
D
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
Soru 12
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Telaşsız
B
Sabırsız
C
Saygılı
D
Sorumlu
Soru 13
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
urdaya ayrılması
B
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
C
racın yaralanmalı kazaya karışması
D
eknik değişiklik yaptırılması
Soru 14
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
B
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
C
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
D
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Karter
B
Buji
C
Distribütör
D
Enjektör
Soru 16
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
B
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Akünün çabuk bitmesi
B
Motorun hararet yapması
C
Motorun çekişten düşmesi
D
Motorun yağ yakması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
B
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
D
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
Soru 20
    Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B
Baş-çene pozisyonu verilerek
C
Ayaklarından çekilerek
D
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Soru 21
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
C
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
D
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
Soru 22
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
D
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 23
    Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor soğutma suyu
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 24
    Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A
Dönüş ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Park ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 25
    Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B
Aracın bakımının
C
Koltuk ferdi kaza sigortasının
D
Kasko sigortasının
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
İlk yardımcı
B
Trafik psikolojisi
C
Adli tıp
D
Kazazede
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Klimanın açık olması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 28
    Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Motor çok yağ yakar.
B
Motorun gücü azalır.
C
Motorun gücü artar.
D
Motor az yağ yakar.
Soru 29
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Sindirim sisteminin
D
Hareket sisteminin
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
B
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 31
    Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A
Donan bölgenin oğularak masaj yapılması
B
Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C
Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
D
Elektrikli battaniye ile ısıtılması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A
Uzun süreli olması
B
Dinlenmekle geçmemesi
C
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
D
Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Supap ayarının bozulması
B
Yakıt pompasının ayarsız olması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Depodaki yakıtın bitmesi
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt seviyesi kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 35
    Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A
Şaft
B
Helezon yaylar
C
Vites kutusu
D
Direksiyon
Soru 37
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Geçme yasağı olup olmadığının
B
Geçilecek aracın markasının
C
Geçilecek aracın hızının
D
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
Soru 38
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Beyin kanaması
B
Ayak bölgesinden yılan sokması
C
Şok durumu
D
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 39
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
otorun devri artırılır.
B
nemsenmez yola devam edilir.
C
çık camlar varsa kapatılır.
D
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 40
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp krizi
B
Kalp masajı
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp spazmı
Soru 41
    Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Soru 42
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Kaynar su ile yıkama
B
Karla ovularak masaj yapma
C
Şekerli ılık içecekler verme
D
İyice sarılarak uyutma
Soru 43
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
C
Kendi sağlığını riske atması
D
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
3 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
3 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
3 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
3 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Eylül 2021

3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık